Науково-технічні розробки

Інститут фізики може провести дослідження, розробити технологію, виготовити або адаптувати обладнання згідно ваших технічних характеристик та потреб. Зокрема, детальніше про кріотехнології Ви можете онайомитись на сайті http://www.iop.kiev.ua/~cryo/

 1. Безконтактний пірометр спектрального відношення ДПР-1.

  Застосовується для безконтактного вимірювання температури, візуалізації та зберігання результатів вимірювань. Характеризується високою точністю, швидкістю і експлуатаційною гнучкістю у роботі. Методика вимірювання базується на використанні залежності відношення енергетичної яскравості в двох спектральних зонах від температури нагрітого об’єкта. Розрахунок цього відношення, врахування температури навколишнього середовища та аналіз результатів проводиться з використанням мікропроцесора.

 2. Піроелектричні пристрої для лазерної техніки.

  1. Піроелектричний вимірювач потужності випромінювання ВП-1.

   Ватметр піроелектричний ВП-1 призначений для вимірювання середньої потужності когерентного і некогерентного електромагнітного випромінювання в спектральному діапазоні 0,25 – 14 мкм.
  2. Піроелектричний приймач прохідного типу.

   Портативна система, яка об’єднує функції детектора лазерного випромінювання і лазерного вікна.

 3. Лазерний комплекс для вимірювання відстані.

  Комплекс створено на основі оптоволоконного лазера зі зсунутим за частотою зворотним зв’язком. У ньому використовується оригінальний метод вимірювання відстані, що ґрунтується на частотній модуляції випромінювання затравного лазера. Під час зміни частоти модуляції вона перетворюється на амплітудну тоді, коли частота модуляції збігається з частотою, яка визначається відстанню до об’єкта. Комплекс характеризується компактністю, високою стабільністю роботи і стійкістю до шуму.

 4. Стабілізований за частотою гелій-неоновий лазер.

  Частота лазера стабілізується за резонансами насиченого поглинання молекулярного йоду. Завдяки використанню високочастотної накачки у лазері знижено у 4-и рази рівень амплітудних шумів порівняно з традиційними схемами збудження за допомогою сталого струму. Це дало змогу зменшити відносну нестабільність частоти випромінювання до 5х10-13 для часу усереднення 100 с.

 5. Надтонкі поляризатори на основі ліотропних хромонічних рідких кристалів для застосування в РК дисплеях.

  Виготовляються з тонких плівок барвників товщиною менше 1 мкм, нанесених на підкладку з ліотропної хромонічної рідкокристалічної (ЛХРК) фази. Суміш збалансовано за кольорами для ахроматичності в спектральному діапазоні від 450 до 800 нм.

 6. Cенсорний спектрометричний аналізатор якості води АКВА-ТЕСТ SP.

  Здійснює аналіз води фотометричним методом у “польових умовах”. Комплексне використання разом з базовою портативною лабораторією “АКВА-ТЕСТ 2000” дозволяє визначати тридцять п’ять показників якості питної воді. Нижня межа визначення масової концентрації дорівнює 0,01 мг/дм3 з відносною похибкою вимірювання 1 – 5 %.

 7. Прилад для дистанційного вимірювання температури буксових вузлів рейкового транспорту в процесі руху.

  Прилад працює у складі автоматизованої системи дистанційного контролю (АСДК) функціонального стану рухомого складу рейкового транспорту. Принцип його роботи ґрунтується на використанні двоспектрального інфрачервоного радіометра, сенсорний пристрій якого є оригінальним вібростійким піроелектричним приймачем випромінювання.
  Конструктивно прилад являє собою напільну камеру, що кріпиться до підошви рейки. У захисному корпусі камери містяться: оптико-механічний блок та мікропроцесор, що суміщений з автоматизованими системами управління та контролю експлуатаційних параметрів рухомого складу рейкового транспорту. Робота приладу керується комп’ютером, що входить до складу АСДК.

 8. Новітня плазмова технологія виготовлення анілоксового вала.

  Розроблена плазмова технологія є загальним технологічним процесом, який складається з іонного очищення, полірування та техніки нанесення покриття анілоксового вала. Ця технологія збільшує адгезію поверхні анілоксового вала та попереджує його забруднення. Осадження бінарних хімічних сполук (таких як нітридів, оксидів, карбідів) збільшує міцність та стійкість до корозії анілоксового шару та збільшує його вологостійкість. Спеціальна конструкція вакуумної камери, дозволяє переміщати анілоксовий вал від зони нагріву до зони плазмової очистки, а потім в зону нанесення, де обертання циліндричного магнетрона формує покриття.

 9. Енергозберігаючий пристрій (ЕЗП).

  Енергозберігаючий пристрій призначено для економії електроенергії в системах освітлення. Цей пристрій може керувати роботою як люмінесцентних ламп, так і будь-яких інших джерел освітлення. ЕЗП побудовано на неохолоджуваних приймачах інфрачервоного випромінювання і фіксує появу людини в полі його дії, реєструючи теплове випромінювання. Зникнення людини з поля дії пристрою приводить до відключення джерел електроенергії. ЕЗП може також автоматично запускатися в дію та відключатися за допомогою фотоелемента, який фіксує зменшення рівня природного освітлення приміщення у передвечірні години доби та збільшення цього рівня вранці.

 10. Пасивні лазерні затвори (ПЛЗ).

  ПЛЗ використовуються для модуляції добротності і синхронізації мод твердотільних лазерів, а також для оптичної розв’язки між каскадами лазерних підсилювачів. ПЛЗ дозволяють керувати довжиною та потужністю імпульсів без використання електричних сигналів. ПЛЗ можуть бути створені довільних розмірів та форм. Основою ПЛЗ є полімерна матриця з барвником, яка розміщена між оптичними підкладками.

 11. Йодні поглинаючі комірки для лазерної метрології і спектроскопії.

  Поглинаючі йодні комірки – важливі елементи високостабільних лазерних систем, які використовуються для забезпечення експериментальних досліджень в метрології та спектроскопії. Розроблена технологія заповнення і контролю якості йодних комірок відповідає всім вимогам Міжнародного комітету мір та ваг.

 12. Уніфіковані терморегульовані кpiocтатні системи “УТРЕКС” для мікрооптичних досліджень.

  Застосовуються в комплексі з оптичними мікроскопами для мікрооптичних досліджень у діапазоні температур 5 – 1000 К.

 13. Технологія лазерної різки з допоміжним водяним мікро струменем.

  Призначена для лазерного свердління отворів і різки пластин кремнію та інших матеріалів. Безпосередньо у точку різання подається мікрострумінь води високого тиску, який видаляє продукти абляції і зменшує зону теплового впливу на мішені.

 14. Лазерний комплекс для мікрообробки прозорих матеріалів з використанням лазерно-індукованої плазми.

  Дозволяє виконувати прецизійну мікрообробку, зокрема, мікромаркування прозорих матеріалів з використанням дешевого та надійного неодимового лазеру довжиною хвилі 1,06 або 0,53 мкм, що відповідає області прозорості вказаних матеріалів. При цьому енергія лазерного випромінювання передається у матеріал через проміжну плазмову фазу.

 15. Фотоакустичний мікроскоп.

  Мікроскоп призначено для неруйнівного контролю якості мікрозварних з’єднань в кремнієвих мікросхемах. Його створено на замовлення НВО "Мікроприлад”.

 16. Комплекс для лазерної мікрообробки "MICROSTAMP".

  Комплекс призначено для мікрогравіювання і розмірної обробки металів, кераміки, надтвердих матеріалів. Спосіб обробки оснований на проекції полімерної маски і випаровуванні матеріалу лазерним променем.

 17. Лазерний комплекс для обробки неметалічних матеріалів.

  Призначений для різки і гравіювання пластика до 10 мм завтовшки, скла та деревини. Особливостями комплексу є економічне технічне рішення та компактність.

 18. Прилад для холодної стерилізації медичних виробів плазмою тліючого розряду постійного струму (СГР-100).

  Робота плазмового стерилізатора ґрунтується на використанні тліючого розряду постійного струму, який забезпечує створення щільної та високооднорідної плазми безпосередньо у просторі, в якому розташовані вироби, що стерилізуються. Плазма такого розряду є більш ефективною для швидкої стерилізації медичних інструментів, перш за все, виробів з каналами або довгими отворами. Процес стерилізації містить у собі повторення циклів обробки, що складається з двох фаз – “парової” та “плазмової”. Впродовж першої фази хімічна пара інжектується у попередньо вакуумовану камеру стерилізатора. Спеціальна система інжекції та випаровування забезпечує дуже ефективне проникнення пари всередину пакунків та складних місць оброблюваних виробів. Після “парової” фази камера знов вакуумується, та запалюється жевріючий розряд постійного струму. Середовище, яке використовується для генерації плазми, є сумішшю парів перекису водню та води, а також молекулярного кисню створеного при розкладанні перекису водню.

 19. Голографічні оптичні елементи.

  Розроблено технологію запису високоефективних об’ємних фазових голографічних ґраток в спектральному діапазоні 350–670 нм. Виготовлено об’ємні голографічні ґратки, використання яких суттєво поліпшило характеристики імпульсних лазерів на барвниках. ГОЕ використовуються як поляризаційні елементи, інтерференційні фільтри, керовані розщеплювачі пучка, дисперсійні елементи в лазерах та дифракційні елементів в спектральних приладах.