Cенсорний спектрометричний аналізатор якості води АКВА-ТЕСТ SP

Cенсорний спектрометричний аналізатор якості води АКВА-ТЕСТ SP
Cенсорний спектрометричний аналізатор якості води АКВА-ТЕСТ SP

Здійснює аналіз води фотометричним методом у “польових умовах”. Комплексне використання разом з базовою портативною лабораторією “АКВА-ТЕСТ 2000” дозволяє визначати тридцять п’ять показників якості питної воді. Нижня межа визначення масової концентрації дорівнює 0,01 мг/дм3 з відносною похибкою вимірювання 1 – 5 %.

Можливості аналізатора “АКВА TEST SP” та портативної лабораторії “АКВА-ТЕСТ 2000”:

Речовина, масова концентрація якої визначається Масові концентрації мг/дм3
Марганець (ГОСТ 4974) 0,03-1,0
Марганець (модифікована методика ІКХХВ НАНУ) 0,01-0,7
Срібло 0,01-0,2
Хром (VI) та загальний 0,01-0,2
Мідь (ГОСТ 4388-72) 0,05-2,0
Мідь (методика ІКХХВ НАНУ) 0,01-0,5
Нітрати 0,03-0,2
Нітрати (ГОСТ 18826) 0,2-20,0
Нітрити (Реактив Гриса) 0,02-4,0
Хлор загальний (ISO 7393/2) 0,05-0,75
Хлор вільний (ISO 7393/2) 0,05-0,75
Хлораміни (ISO 7393/2) 0,05-0,75
Амоніак та іони амонію 0,25-1,5
Озон залишковий 0,05-1,0
Кремній 0,5-8,0
Кремній 0,02-0,4
Ортофосфати 0,01-0,5
Поліфосфати 0,01-0,5
Сірководень, гідросульфіди та сульфіди 0,01-1,0
Сульфат (ГОСТ 4389) 1-20
Аніонно-активні сполуки 0,2-2,5
Феноли леткі (заг. вміст) (ISO 6439) 0,2-10,0
Феноли леткі 0,02-5,0
Залізо (ГОСТ 4011) 0,05 – 1,5
Алюміній (методика ІКХХВ НАНУ) 0,01-0,75
Нiкель (методика ІКХХВ НАНУ) 0,05-0,3
Кобальт (методика ІКХХВ НАНУ) 0,025-0,25
Цинк (методика ІКХХВ НАНУ) 0,025-0,4
Фторид (ГОСТ 4386-89) 0,1-1,0
Молiбден 0,02-0,5
Броміди 0,10-2,0
Йод 0,02-0,5
Залишкові кількості флокулянтів 0,1-1,0
Мутність (ГОСТ 3351-74) 1 –30 од. мутностi

Застосування:

  • контроль якості питної води в системах централізованого та нецентралізованого водопостачання;
  • дослідження хімічного складу води за окремими нормованими показниками під час гідрогеологічної зйомки, пошуку та розвідки водних джерел господарсько-питного призначення та при охороні їх від забруднення;
  • контроль ефективності роботи фільтрів очищення води індивідуального та колективного користування;
  • контроль вмісту срібла у питній воді та в плавальних басейнах під час консервування та знезараження;
  • оперативний контроль у надзвичайних ситуаціях стану водних об'єктів господарсько-питного та комунально-побутового призначення.

Розробник:

 Відділ фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України (Терлецький О.В.)

Контактна інформація:

тел. +380 44 525-98-41
ел. пошта: fesenko@iop.kiev.ua