10 груд | 2015
Захист дисертацій

22 листопада о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

Рибак Андрій Станіславович

Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фемтосекундного лазерного випромінювання

 

Науковий консультант:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кадан Віктор Миколайович, Інститут фізики НАН України провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів.

Офіційні опоненти:

  • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федоренко Леонід Леонідович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки;

  • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, учений секретар.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.
25 жовтня о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

Буківський Анатолій Петрович

«Природа та кінетика фотолюмінесцентції гетерогенних твердих розчинів PbCdI2»

 

Науковий консультант:  

Доктор фізико-математичних наук, професор Гнатенко Юрій Павлович, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу оптики та спектроскопії кристалів.

 Офіційні опоненти:   

  • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Братусь Віктор Якович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, провідний науковий співробітник відділу оптики і спектроскопії;

  • доктор фізико-математичних наук, професор Кондратенко Сергій Вікторович,  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри оптики.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, вiдгук 1, вiдгук 2.
Жулай Дмитро Сергійович

«Нелінійно-оптичні та фото-електричні ефекти в нових нанокомпозитах анізотропних стекол алканоатів металів з напівпровідниковими та металевими наночастинками»

 

Науковий консультант:  

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Бугайчук Світлана Анатоліївна Інститут фізики НАН України, відділ фізики кристалів.

 Офіційні опоненти:   

  • доктор фізико-математичних наук, професор Пінкевич Ігор Павлович, Університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри теоретичної фізики;

  • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Костюкевич Сергій Олександрович, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, завідувач лабораторії оптичних та оптоелектронних реєструючих середовищ.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, вiдгук 1, вiдгук 2.Мультян Володимир Вікторович

«Квадратичний та кубічний нелінійно-оптичні відгуки гармонічних наночастинок ZnO та монокристалів KDP з інкорпорованими наночастинками металооксидів»

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, професор Гайворонський Володимир Ярославович, завідувач лабораторії нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів Інституту фізики НАН України.

Науковий консультант:  

Професор Ронан Дантек, університет Савойя Монблан, Франція.

 Офіційні опоненти:   

  • доктор фізико-математичних наук, професор Юхимчук Володимир Олександрович, завідувач відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;

  • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, старший секретар міжнародного центру "Інститут прикладної оптики" НАН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2.28 лютого о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатської дисертації:

Лень Юрій Анатолійович

«Дослідження взаємодії кисню з поверхнею кремнію (001), вкритою передадсорбційними шарами»

 

Науковий керівник:  

кандидат фізико-математичних наук, доцент Коваль Ігор Пилипович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки.

 Офіційні опоненти:

  • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федорус Олексій Григорович, Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки.;

  • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Оберемок Олександр Степанович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник відділу іонно-променевої інженерії.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, дисертація. відгук 1, відгук 2.
28 лютого 2019 року

в Конференц-залі Інституту фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради на якому відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

1. МУЛЬТЯНА Володимира Вікторовича

на тему «Квадратичний та кубічний нелінійно-оптичні відгуки гармонічних наночастинок ZnO та монокристалів KDP з інкорпорованими наночастинками металооксидів» за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Гайворонський В.Я.

Науковий консультант: професор Дантек Ронан, Університет Савойя Монблан м. Ансі, Франція.2. ЛЕНЯ Юрія Анатолійовича

на тему «Дослідження взаємодії кисню з поверхнею кремнію (001), вкритою передадсорбційними шарами» за спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка.

 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук Коваль Ігор Пилипович, доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.