5 лют | 2021
Захист дисертацій

16 вересня 2021 року о 14:30

в Інституті фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої Д26.159.01 по захисту докторської та кандидатської дисертації:

Щербін Костянтин Володимирович

Підвищення нелінійно-оптичного відгуку фоторефрактивних напівпровідників в інфрачервоній області спектра

 

Офіційні опоненти:

 • Сизов Федір Федорович, доктор фіз.-м.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу Фізики і технології низьковимірних систем Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова;

 • Решетняк Віктор Юрійович, доктор фіз.-м.н., професор, завідувач кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • Грабар Олександр Олексійович доктор фіз.-м.н., професор, професор кафедри фізики напівпровідників, завідувач відділу НДІ фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Ужгородський національний університет" МОН України.

З матеріалами докторської дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2, вiдгук 3.

Ільченко Світлана Григорівна

Оптичні резонансні властивості метал-діелектричних багатошарових наноструктур

 

Науковий керівник:  

Тараненко Віктор Борисович, доктор фіз.-м.н., професор, директор Міжнародного центру «Інститут прикладної оптики» НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Фітьо Володимир Михайлович, доктор фіз.-м.н., професор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка»;

 • Кадан Віктор Миколайович, доктор фіз.-м.н., провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.

Засідання буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

Засідання спеціалізованої вченої ради розпочнеться об 14:30.29 квітня 2021 року о 14:30

в Інституті фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої Д26.159.01 по захисту докторської дисертації.
Засідання буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

 

Бистренко Олексій Васильович

Формування упорядкованих структур в конденсованих системах

 

Науковий консультант:  

доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, Григорьєв Олег Миколайович, завідувач відділу № 30 конструкційної кераміки та керметів Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Анісімов Ігор Олексійович, завідувач кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Головко Мирослав Федорович, головний науковий співробітник відділу теорії м'якої речовини Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Рудь Олександр Дмитрович, завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2, вiдгук 3.

Засідання спеціалізованої вченої ради розпочнеться об 14:30.Ходько Аліна Андріївна

Оптичні характеристики фотохромних молекул діарилетенів та систем фотохромні молекули - наночастинки

 

Науковий керівник:  

кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, Качалова Наталія Михайлівна, Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу когерентної і квантової оптики.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Кондратенко Сергій Вікторович,Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка МОН України, професор кафедри оптики;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Лимаренко Руслан Анатолійович, Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, вчений секретар

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.

08 квітня 2021 року о 14:30

в Інституті фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої Д26.159.01 по захисту кандидатських дисертацій.
Засідання буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

 

Столяров Євген Володимирович

Транспорт фотонів у одновимірних хвилеводах та неадіабатична молекулярна динаміка

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Чумак Олександр Олександрович, Інститут фізики НАН України, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

Офіційні опоненти:

 • член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Лев Богдан Іванович, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, завідувач відділу синергетики

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Решетняк Віктор Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теоретичної фізики

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук, вiдгук 2.

Засідання спеціалізованої вченої ради розпочнеться об 14:30. Посилання на ZOOM конференціюХодько Аліна Андріївна

Оптичні характеристики фотохромних молекул діарилетенів та систем фотохромні молекули - наночастинки

 

Науковий керівник:  

кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, Качалова Наталія Михайлівна, Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу когерентної і квантової оптики.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Кондратенко Сергій Вікторович,Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка МОН України, професор кафедри оптики;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Лимаренко Руслан Анатолійович, Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, вчений секретар

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.

Засідання спеціалізованої вченої ради розпочнеться об 14:30. Посилання на ZOOM конференцію


04 березня 2021 року о 14:30

в Інституті фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої Д26.159.01 по захисту кандидатських дисертацій.
Засідання буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

 

Держипольський Андрій Геннадійович

Кореляційні перетворення оптичних полів та обробка інформації в самоасоціативній схемі Фур’є-голографії

 

Науковий керівник:  

кандидат фізико-математичних наук Гнатовський Олександр Володимирович, Інститут фізики НАН України старший науковий співробітник

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор професор кафедри кореляційної оптики Мохунь Ігор Іванович, Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, вчений секретар

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук, вiдгук 2. 

Бугайчук Світлана Анатоліївна

Дисипативні солітони взаємодії хвиль в динамічних нелінійно-оптичних середовищах

 

Науковий консультант:  

доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Негрійко Анатолій Михайлович, завідувач відділу лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор Григорук Валерій Іванович, Київський національний університет імені Т.Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, завідувач кафедри квантової радіофізики;

 • доктор фізико-математичних наук, професор Фітьо Володимир Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;

 • доктор фізико-математичних наук, професор Маслов Вячеслав Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, завідувач кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2, вiдгук 3 .

Першим відбудеться захист Бугайчук, другим - Держипольського.

Посиланния на Zoom-конференцію04 лютого 2021 року о 14:30

в Інституті фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої Д26.159.01 по захисту кандидатських дисертацій.
Засідання буде відбуватися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

 

Павлова Світлана Володимирівна

Дослідження філаментації та супутніх нелінійно-оптичних явищ у напівпровідникових матеріалах телекомунікаційного діапазону довжин хвиль

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кадан Віктор Миколайович, Інститут фізики НАН України, провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів

Офіційні опоненти:

 • професор, доктор фізико-математичних наук, Єщенко Олег Анатолійович, Київський національний університет професор кафедри експериментальної фізики

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, вчений секретар

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук, вiдгук 2. 

Боднарук Андрій Васильович

Критичні та нелінійні властивості магнітних нанопорошків та магнітоактивних еластомерів

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Рябченко Сергій Михайлович, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу фізики магнітних явищ.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Кудрявцев Юрій Володимирович, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, провідний науковий співробітник відділу спектроскопії твердого тіла №20;

 • кандидат фізико-математичних наук, Невдача Віталій Васильович, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, старший науковий співробітник відділу фізики плівок №2

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.

Посиланния на Zoom-конференцію

Meeting ID - 83646891067

Passcode - 705410


19 грудня 2019 року о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист дисертацій:

 

Горячко Андрій Миколайович

Сканувальна тунельна мікроскопія спонтанної наноструктуризації металічних та напівпровідникових поверхонь

 

Науковий консультант:  

доктор фізико-математичних наук, академiк НАН України Находкін Микола Григорович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри нанофізики та наноелектроніки факультету радіофізики,електроніки та комп’ютерних систем.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Фірстов Сергій Олексійович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, заступник директора з наукової роботи;

 • доктор фізико-математичних наук, професор Романюк Борис Миколайович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу іонно-променевої інженерії;

 • доктор фізико-математичних наук, професор Карбівський Володимир Леонідович, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу фізики наноструктур.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2, вiдгук 3.Лопатіна Ярослава Юріївна

Дослідження самоорганізації органічних молекул на атомно-гладких поверхнях

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН УкраїниМарченко Олександр Анатолійович, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу фізичної електроніки.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України Кордюк Олександр Анатолійович, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу надпровідності;

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Борщагівський Євген Григорович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач лабораторії оптоелектронних молекулярно-напівпровідникових систем.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.17 жовтня о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатської дисертації:

 

Куценко Валерія Євгеніївна

Функціоналізація атомно-гладких поверхонь високовпорядкованими органічними органічними плівками

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України Марченко Олександр Анатолійович, Інститут фізики НАН України завідувач відділу фізичної електроніки.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор, Карбівський Володимир Леонідович, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, завідувач відділу фізики наноструктур;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Казанцева Зоя Іванівна, Інститут фізикки напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник відділу електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.
22 листопада о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

Рибак Андрій Станіславович

Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фемтосекундного лазерного випромінювання

 

Науковий консультант:  

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кадан Віктор Миколайович, Інститут фізики НАН України провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федоренко Леонід Леонідович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України, учений секретар.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертацiя, вiдгук 1, вiдгук 2.
25 жовтня о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

Буківський Анатолій Петрович

«Природа та кінетика фотолюмінесцентції гетерогенних твердих розчинів PbCdI2»

 

Науковий консультант:  

Доктор фізико-математичних наук, професор Гнатенко Юрій Павлович, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу оптики та спектроскопії кристалів.

 Офіційні опоненти:   

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Братусь Віктор Якович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, провідний науковий співробітник відділу оптики і спектроскопії;

 • доктор фізико-математичних наук, професор Кондратенко Сергій Вікторович,  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри оптики.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, вiдгук 1, вiдгук 2.
Жулай Дмитро Сергійович

«Нелінійно-оптичні та фото-електричні ефекти в нових нанокомпозитах анізотропних стекол алканоатів металів з напівпровідниковими та металевими наночастинками»

 

Науковий консультант:  

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Бугайчук Світлана Анатоліївна Інститут фізики НАН України, відділ фізики кристалів.

 Офіційні опоненти:   

 • доктор фізико-математичних наук, професор Пінкевич Ігор Павлович, Університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри теоретичної фізики;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Костюкевич Сергій Олександрович, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, завідувач лабораторії оптичних та оптоелектронних реєструючих середовищ.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, вiдгук 1, вiдгук 2.Мультян Володимир Вікторович

«Квадратичний та кубічний нелінійно-оптичні відгуки гармонічних наночастинок ZnO та монокристалів KDP з інкорпорованими наночастинками металооксидів»

 

Науковий керівник:  

доктор фізико-математичних наук, професор Гайворонський Володимир Ярославович, завідувач лабораторії нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів Інституту фізики НАН України.

Науковий консультант:  

Професор Ронан Дантек, університет Савойя Монблан, Франція.

 Офіційні опоненти:   

 • доктор фізико-математичних наук, професор Юхимчук Володимир Олександрович, завідувач відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лимаренко Руслан Анатолійович, старший секретар міжнародного центру "Інститут прикладної оптики" НАН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2.28 лютого о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудеться захист кандидатської дисертації:

Лень Юрій Анатолійович

«Дослідження взаємодії кисню з поверхнею кремнію (001), вкритою передадсорбційними шарами»

 

Науковий керівник:  

кандидат фізико-математичних наук, доцент Коваль Ігор Пилипович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки.

 Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федорус Олексій Григорович, Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки.;

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Оберемок Олександр Степанович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник відділу іонно-променевої інженерії.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланням: автореферат, дисертація. відгук 1, відгук 2.
28 лютого 2019 року

в Конференц-залі Інституту фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради на якому відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

1. МУЛЬТЯНА Володимира Вікторовича

на тему «Квадратичний та кубічний нелінійно-оптичні відгуки гармонічних наночастинок ZnO та монокристалів KDP з інкорпорованими наночастинками металооксидів» за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Гайворонський В.Я.

Науковий консультант: професор Дантек Ронан, Університет Савойя Монблан м. Ансі, Франція.2. ЛЕНЯ Юрія Анатолійовича

на тему «Дослідження взаємодії кисню з поверхнею кремнію (001), вкритою передадсорбційними шарами» за спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка.

 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук Коваль Ігор Пилипович, доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.4 червня 2019 року о 1430

в Конференц-залі Інституту фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради, на якому відбудеться захист докторської дисертації:

 

Дмитрук Андрій Миколайович

на тему «Структура субнанометрових неорганічних кластерів і її прояв у макрофізичних властивостях наносистем» за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла

 

 Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор Юхимчук Володимир Олександрович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,завідувач відділу оптики і спектроскопії;

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Єлісєєв Євген Анатолійович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, провідний науковий співробітник відділу функціональних оксидних матеріалів;

 • доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Дорошенко Ірина Юріївна, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник фізичнного факультету.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук 1, відгук 2, відгук 3.27 червня 2019 року о 1430

в Конференц-залі Інституту фізики НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради, на якому відбудеться захист кандидатських дисертацій:

 

Васько Артем Анатолійович

на тему «Трибологiчнi властивостi наноструктурованих об’єктiв на атомно-гладких поверхнях» за спеціальністю 01.04.04 - фізична електроніка

 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Марченко Олександр Анатолійович, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України.

 Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Борщагівський Євген Григорович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач лабораторії оптоелектронних молекулярнонапівпровідникових систем;

 • кандидат фізико-математичних наук Горячко Андрій Миколайович, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, асистент кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація частина 1, дисертація частина 2, загальна характеристика роботи, автореферат, відгук 1, відгук 2.

Мельник Віктор Вікторович

на тему «Вплив олова на формування нанокристалів кремнію в плівкових сплавах Si1-xSnx та шаруватих структурах a-Si/Sn» за спеціальністю 01.04.07 - фізична твердого тіла

 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Неймаш Володимир Борисович, завідувач лабораторії радіаційних технологій Інституту фізики НАН України.

 Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Бурбело Роман Михайлович, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, провідний науковий співробітник НДЛ "Фізичне матеріалознавство твердого тіла" фізичного факультету;

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Носенко Віктор Костянтинович, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу кристалізації.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, вiдгук 1, вiдгук 2.