10 груд | 2015
Захист дисертацій

26 квітня 2018 року о 14:30

в конференц-залі Інституту фізики НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 по захисту дисертацій відбудуться захисти кандидатських дисертацій

 

Томилко Сергій Валентинович

«Діелектричні, електрооптичні та структурні особливості рідких кристалів з вуглецевими нанотрубками».

 

Науковий керівник:  

  • кандидат фізико-математичних наук Ярощук Олег Васильович Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу фізики кристалів.

 Офіційні опоненти:   

  • доктор фізико-математичних наук, професор Лисецький Лонгін Миколайович Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, провідний науковий співробітник відділу наноструктурних матеріалів.

  • доктор фізико-математичних наук, професор Клепко Валерій Володимирович Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, завідувач відділу фізики полімерів.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук Л.М.Лисецького, відгук В.В. Клепко.


Плутенко Дмитро Олександрович

«Ефекти, пов’язанi з розсiянням електромагнiтної хвилi на сферичних частинках: розподiл поля, оптичнi сили та їх симетрiї».

 

Науковий керівник:  

  • доктор фiзико-математичних наук, професор Васнєцов Михайло Вiкторович Інститут фізики НАН України, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу
    оптичної квантової електронiки
    .

 Офіційні опоненти:   

  • доктор фiзико-математичних наук Юрiй Григорович Рапопорт Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кафедра астрономiї i фiзики космосу.

  • доктор фiзико-математичних наук, професор Вiктор Борисович Тараненко Мiжнародний центр «Iнститут прикладної оптики» НАН України, директор iнституту.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук Ю.Г.Рапопорта, відгук В.Б.Тараненко.