11 груд | 2019
Міжнародні гранти

Вчені та інженери Інституту фізики НАН України є партнерами-учасниками міжнародного проекту "TransFerr: Метастабільні фази оксидів перехідних металів: до суперових властивостей фероїків" (HORIZON 2020 MSCA-RISE-2017, № 778070)

Основна мета проекту - це розробка макро- і нанорозмірних фероїків та мультифероїків з суперовими фероелектричними, феромагнітними та магнітоелектричними властивостями.

Властивості фероїків, таких як оксидні манганіти та ферити, можна контролювати, змінюючи їх хімічний склад, структуру, стехіометрію, дефекти та, що найважливіше, вплив розмірних ефектів. Фероїки з оптимізованими функціональними властивостями буде перспективним для сучасної наноелектроніки та оптоелектроніки.

Українська команда проводить моделювання структурних та фізичних властивостей макро- та нанорозмірних фероїків, композити з цих матеріалів, а також вимірювання Раманівських спектрів.

Проект TransFerr також має на меті створити міжнародну міждисциплінарну команду вчених та інженерів з різних дисциплін (фізики, хімії та матеріалознавства) та країн (Польща, Німеччина, Литва, Португалія, Україна та Білорусь) для забезпечення постійної та ефективної передачі фундаментальних знань та практичних навичок.