2 квiт | 2019
Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.159.01

при Інституті фізики НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями :

01.04.04 – фізична електроніка,

01.04.05 – оптика, лазерна фізика,

01.04.07 – фізика твердого тіла,

01.04.15 – фізика молекулярних та рідких кристалів.

Голова Спеціалізованої вченої ради

Яценко Леонід Петрович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, завідувач відділу.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Негрійко Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, член-кор.НАН України, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Чумак Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики НАН України, головний науковий співробітник.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Анісімов Ігор Олексійович доктор фізико-математичних наук,
професор, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
факультет радіофізики,
електроніки
та комп’ютерних систем,
декан.
Бродин Михайло Семенович доктор фізико-математичних наук,
професор, академік НАН України,
Інститут фізики НАН України,
почесний директор, завідувач відділу.
Блонський Іван Васильович доктор фізико-математичних наук,
член - кор. НАН України,
Інститут фізики НАН України, завідувач відділу.
Васнєцов Михайло Вікторович доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник.
Горшков В’ячеслав Миколайович доктор фізико-математичних наук,
професор, Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут”,
професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла.
Довбешко Галина Іванівна доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник.
Дорошенко Ірина Юріївна доктор фізико-математичних наук,
старший дослідник,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
старший науковий співробітник фізичного факультет.
Клімушева Гертруда Василівна доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник.
Коротченков Олег Олександрович доктор фізико-математичних наук, професор,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри загальної фізики.
Марченко Олександр Анатолійович доктор фізико-математичних наук,
член-кор. НАН України,
Інститут фізики НАН України,
завідувач відділу.
Морозовська Ганна Миколаївна доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут фізики НАН України,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник.
Назаренко Василь Геннадійович доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики НАН України,
завідувач відділу.
Наумовець Антон Григорович доктор фізико-математичних наук,
академік НАН України, Президія
Національної академії наук України,
Віце-президент, за сумісництвом –
Інститут фізики НАН України,
головний науковий співробітник.
Пергаменщик Віктор Михайлович доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник.
Погорєлов Валерій Євгенович доктор фізико-математичних наук,
професор, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри
експериментальної фізики.
Порошин Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики НАН України,
заст.директора, завідувач відділу.
Решетняк Віктор Юрійович доктор фізико-математичних наук,
професор, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри теоретичної фізики.
Соскін Марат Самуїлович доктор фізико-математичних наук,
член-кор. НАН України,
Інститут фізики НАН України,
завідувач відділу.
Рябченко Сергій Михайлович доктор фізико-математичних наук,
професор,
член-кор. НАН України,
Інститут фізики НАН України,
завідувач відділу.
Тарасов Георгій Григорович доктор фізико-математичних наук,
професор,
Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
завідувач відділу.
Томчук Петро Михайлович доктор фізико-математичних наук,
професор, член-кор. НАН України,
Інститут фізики НАН України,
завідувач відділу.
Черняк Валерій Якович доктор фізико-математичних наук,
професор, Київський Національний
університет імені Тараса Шевченка,
фізичний факультет, професор
кафедри фізичної електроніки.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01
від 18 грудня 2018 р. до 31 грудня 2020 р.