2 квiт | 2019
Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.159.01

з присудженням
наукового ступеня доктора наук
строком на три роки

Наказ МОН про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Спеціальність: 01.04.04 – фізична електроніка; 01.04.05 – оптика, лазерна фізика; 01.04.07 - фізика твердого тіла.

Голова Спеціалізованої вченої ради

Бондар Михайло Віталійович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Негрійко Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, член-кор.НАН України, Інститут фізики НАН України, завідувач відділу.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Бугайчук Світлана Анатоліївна.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Блонський Іван Васильович д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.07
Гомонай Ганна Миколаївна д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут електронної фізики НАН України спеціальність 01.04.04
Гончаров Олексій Антонович д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.04.
Горячко Андрій Миколайович д.ф.-м.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність 01.04.04.
Горшков В’ячеслав Миколайович д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спеціальність 01.04.07.
Дорошенко Ірина Юріївна д.ф.-м.н., старший дослідник, асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність 01.04.05.
Кондратенко Сергій Вікторович д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність 01.04.05.
Марченко Олександр Анатолійович д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.04.
Морозовська Ганна Миколаївна д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.07.
Наумовець Антон Григорович д.ф.-м.н., Президія НАН України, член президії; головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.04.
Одулов Сергій Георгійович д.ф.-м.н., головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.05.
Порошин Володимир Миколайович д.ф.-м.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.07.
Сологуб Сергій Васильович д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.04.
професор, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.07.
Рябченко Сергій Михайлович д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.07.
Тарасов Георгій Григорович д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України спеціальність 01.04.07.
Яценко Леонід Петрович д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики НАН України спеціальність 01.04.05.