Аспірантура

Щорічно Інститут фізики НАН України проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від та без відриву від виробництва за спеціальностями:
Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі
  • заяву з візою наукового керівника. До заяви бажано додати характеристику-рекомендацію з місця роботи або рекомендацію вченої ради вузу/факультету
  • рекомендацію вченої ради вузу/факультету;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією, завірений за місцем роботи або навчання; список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових
  • праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
Документи приймаються щорічно, як правило, до "10-го" вересня за адресою:
Україна, 03680, м. Київ
проспект Науки 46
Iнститут Фiзики НАН України

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані для навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Наші Аспіранти