Інститут фізики НАН України здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні з галузі знань «10 – Природничі науки» та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури.
Наші Аспіранти