Аспірантура
timetable

Інститут фізики НАН України здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні з галузі знань «10 – Природничі науки» та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва

за спеціальністю:
104 – «фізика та астрономія»

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:
  • Заяву про вступ до аспірантури з візою наукового керівника. До заяви бажано додати характеристику-рекомендацію з місця роботи або рекомендацію вченої ради вузу (факультету).
  • Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією, завірений за місцем роботи або навчання.
  • Витяг-рекомендацію з протоколу засідання вченої ради ВНЗ або факультету для вступу в аспірантуру.
  • Список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
  • Копію диплому про закінчення вищого навчального закладу.
  • Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у.
Документи приймаються до 10 вересня поточного року за адресою: 
03028, м. Київ,
проспект Науки, 46
Інститут фізики НАН України

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані на навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

УЧБОВА ПРОГРАМА З ФІЗИКИ (для вступників в аспірантуру Інституту фізики НАН України)

Наші Аспіранти