Нагороди

Нагороди співробітників НАН України у 2012 році

 • Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджений почесний директор ІФ НАН України завідуючий відділом нелінійної оптики академік НАН України Бродин М.С.
 • Грамотою Верховної ради України нагороджені заступник директора ІФ НАН України член-кор. НАН України доктор фіз.-мат. наук Негрійко А.М. та провідний конструктор Кожушко Б.В.
 • Премія Президента України для молодих вчених 2012 року присуджена співробітникам ІФ НАН УкраїниОгнистій У.М. та Узуновій В.О.
 • Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2013 роціпризначена провідному науковому співробітнику ІФ НАН України доктору фіз.-мат. наук Єсилевському С.О.
 • Членами-кореспондентами НАН України обрані заступник директора Інституту з наукової роботи доктор фіз.-мат. наук Негрійко А.М. та пров. н. с. доктор фіз.-мат. наук Марченко О.А.
 • Премія НАН України імені А.Ф. Прихотько у 2012 р. присуджена зав. відділом фізики кристалів ІФ НАН України доктору фіз.-мат. наук Резнікову Ю.О., доктору фіз.-мат. наук Решетняку В.Ю. та старшому науковому співробітнику ІФ НАН України канд. фіз.-мат. наук Ярощуку О.В.
 • Премія НАН України імені Лашкарьова В.Є. присуджена провідному науковому співробітнику ІФ НАН України доктору фіз.-мат. наук Морозовській Г.М. (у складі авторського колективу).
 • Відзнаками Президії НАН України «За професійні здобутки» нагороджені зав. відділом оптики і спектроскопії кристалів доктор фіз.-мат. наук Гнатенко Ю.П. та пров. н. с. доктор фіз.-мат. наукШендеровський В.А.
 • Відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни» нагороджений пров. н. c. Інституту, член-кор. НАН України Птушинський Ю.Г.
 • Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України у 2012 р. вручена науковому працівнику ІФ НАН України Коренюку П.І. та пров. науковому співробітнику доктору фіз.-мат. наук Яковкіну І.М.
 • Пам’ятною медаллю «На відзначення 1530-річчя Києва» Київська міська державна адміністрація нагородила Кожушка Б.В.

Нагороди співробітників НАН України у 2004 році

 • Акад. НАН України А.Г. Наумовець обраний дійсним членом наукового товариства “Інститут фізики“(Велика Британія).
 • Чл.-кор. НАН України С.Г.Oдулов обраний дійсним членом наукового товариства “Інститут фізики“(Велика Британія).
 • Інститут фізики нагороджено дипломом на ІV Міжнародній спеціалізованій виставці “Обробка каменю. Будівництво. Україна-2004” “За експонування якісних виробів та обладнання” (Пристрій для лазерного різання та гравіювання з компютерним управлінням лазерним технологічним процесом, керівник робіт - чл.-кор. НАН України І.В. Блонський).
 • Науковий співробітник інституту канд.фіз.-мат.наук Безродна Т.В. стала лауреатом Премії голови Голосіївської районної в м. Кисві ради для обдарованої молоді у номінації “За вагомі досягнення у науковій діяльності” та стипендіатом Київського міського голови для обдарованої молоді “За особистий внесок в розвиток міста”.

Нагороди співробітників НАН України за період 1966-2003 р.р.

 • Бродин М.С., Броуде В.Л., Давидов О.С., Лубченко А.Ф., Прихотько А.Ф., Рашба Е.Й. Ленінська премія 1966 р. Теоретичні та експериментальні дослідження екситонів в кристалах.
 • Данилейко М.В. Премія Ленінського комсомолу 1972 р. Розробка принципово нових методів виділення надвузьких резонансів в оптичному діапазоні хвиль.
 • Бродин М.С., Соскін М.С., Кравченко В.Й., Тихонов Є.О., Резніченко В.Я., Шпак М.Т. Держ.премія УРСР 1974 р. Розроблення фізичних основ керування частотою вимушеного випромінювання і створення комплексу лазерів з перестроюваною частотою.
 • Романенко В.І. Республіканська комсомольська премія ім. М.Островського 1976 р. “Розділення ізотопів у процесах, що проходять в термодинамічно нерівноважних газових фазах”.
 • Прихотько А.Ф., Шанський Л.Й. Держ.премія УРСР 1977 р. Елементарні збудження і взаємодія між ними в кріокристалах.
 • Рачковський Ф.Г. Держ.премія УРСР 1979 р. Створення і впровадження кріохірургічних інструментів.
 • Борщ А.А., Страшнікова М.І. Держ.премія УРСР 1981 р. Комплексне дослідження оптичних і фотоелектричних властивостей напівровідникових сполук елементів другої і шостої груп періодичної системи.
 • Бродин М.С., Соскін М.С., Одулов С.Г. Держ.премія СРСР 1982 р. Фізичні основи динамічної голографії і нові методи перетворення просторової структури світлових пучків.
 • Баженов В.Ю., Васнецов М.В., Кондиленко В.П., Олійник О.І., Савчук А.В., Резніков Ю.О.Республіканська комсомолська премія ім.М.Островського 1982 р. Дослідження процесів голографічного запису інформації в нових реєструючих безсрібних середовищах.
 • Шаховцов В.І., Давидова Н.О., Вінецький В.Л., Ясковець І.І. Держ.премія УРСР 1983 р. Фізичні основи управління властивостями матеріалів та приладів твердотільної електроніки дією радіації.
 • Байса Д.Ф., Кременчугський Л.С., Пучковська Г.О., Самойлов В.Б., Скляренко С.К. Держ.премія УРСР 1984 р. Розробка і впровадження піроелектричних приймачів інфрачервоного випромінювання.
 • Борзяк П.Г., Кулюпін Ю.О., Катрич Г.А., Сарбей О.Г., Федорович Р.Д., Непійко С., Томчук П.М.Держ.премія УРСР 1986 р. Розмірні ефекти у малих частинках твердого тіла.
 • Шпак М.Т., Кравцов О. Держ.премія УРСР 1986 р. Розробка нових приладів.
 • Чуйков Б.О., Пашицький Е.А. Держ.премія УРСР 1987 р. Ефекти самовпливу та самоорганізації при формуванні упорядкованих дефектних і домішкових структур у твердих тілах.
 • Птушинський Ю.Г., Наумовець А.Г., Медведев В.К., Федорус О.Г. Держ.премія СРСР 1988 р.Дослідження процесів термічної десорбції нейтральних і заряжених частинок на поверхнях твердих тіл.
 • Вінецький В.Л., Шаховцов В.І. Держ.премія СРСР 1988 р. Підвищення надійності і довговічності фоторезистів на основі ZnS.
 • Кременчугський Л.С., Самойлов В.Б., Скляренко С.К. Держ.премія СРСР 1989 р. Розробка нових приладів.
 • Хижняк А.І. Премія Ради Міністрів СРСР 1991 р. Розвиток нових типів лазерної техніки.
 • Рябченко С.М., Лозенко А.Ф. Держ.премія України 1991 р. Виявлення та дослідження нових типів резонансів структур і магнітопружних аномалій в низькорозмірних антиферомагнетиках.
 • Одулов С.Г.,Соскін М.С., Хижняк А.І. Премія НАН України ім. К.Д.Синельникова 1991 р. за монографію «Лазери на динамічних гратках».
 • Таращенко Д.Т. Держ.премія України 1992 р. Комплексні дослідження фізичних властивостей карбіду кремнію і розробка на його основі напівпровідникових приладів, що працюють в екстремальних умовах.
 • Бродин М.С., Блонський І.В. Держ.премія України 1994 р. Рентгено-, фотоакустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі фізичних полів.
 • Томчук П.М. Держ.премія України 1995 р. Фізичні механізми деградації та шляхи підвищення надійності оптоелектронніх приладів.
 • Ведула Ю.С., Наумовець А.Г. Держ.премія України 1997 р. Процеси переносу заряду і маси та електронні кінетичні явища на поверхнях та у приповерхневих шарах твердих тіл.
 • Данилейко М.В., Негрійко А.М., Тихонов Є.О., Яценко Л.П. Держ.премія України 1998р. “Фiзичнi основи, розробка та створення високостабiльних лазерних систем для метрологiї, аналiтичних вимiрювань та фундаментальних дослiджень”.
 • Бродин М.С., Марісова С.В. «Поверхневі екситони та деформуючі поляритони в молекулярних кристалах», премія НАН України ім. К.Д.Синельникова 1998 р.
 • Соскін М.С., Васнєцов М.В. Премія НАН України ім. А.Ф. Прихотько 1999р
 • Шендеровському В.А. ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 11 лютого 1999 р. № 31.присуджена Огієнківська премія в галузі науки - за створення обсягової лексографічної праці “Українсько-англо-німецький словник фізичної лексики”
 • Назаренко В.Г. Премія імені В.Вернадського 2000р. Фонду інтелектуальної співпраці "Україна - XXI століття".
 • Одулов С.Г. Міжнародна премія ім. О. Гумбольдта 2001 р.
 • Остапенко Н.І. Премія НАН України ім. академіка А.Ф. Прихотько 2002 р.
 • Наумовець А.Г. Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, 2003 р.
 • Блонський І.В. Державна премія України в галузі науки і техніки. “Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки і медицини”(у складі авторського колективу). (у складі авторського колективу), 2003 р.
 • Шумелюк О. Премія Президента України для молодих вчених НАН України «Дослідження фоторефрактивного ефекту в кристалах Sn2P2S6 та розробка методів підви­щення ефективності нелінійних взаємодій у ближньому інфрачервоному діапазоні спектру», 2003 р.
 • Наумовець А.Г. Премія ім. В.І. Вернадського 2003 р. Фонду інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття".
 • Птушинський Ю.Г., Осовський В.Д., Чуйков Б.О. Премія НАН України ім. А.Ф. Прихотько 2003 р.
 • Наумовець А.Г. Премія НАН України ім. М.М. Боголюбова 2003 р.