22 груд | 2018
Вакансії

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- молодшого наукового співробітника відділу молекулярної фотоелектроніки (1);

- молодшого наукового співробітника відділу лазерної спектроскопії (1).

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 22 січня 2019 року на адресу Інституту (03028 м. Київ, проспект Науки 46, Інститут фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора;

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • копії дипломів;

 • список наукових праць.Перелік учасників конкурсу оголошеного 22.01.2019 р.:

на посаду:

 • молодшого наукового співробітника відділу молекулярної фотоелектроніки – Вовк В.Е.
 • молодшого наукового співробітника відділу лазерної спектроскопії - Держипольський А.Г.Вчений секретар ІФ НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника у відділ оптики і спектроскопії кристалів (1).

Для участі у конкурсі необхідно до 15 квітня 2019 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я дирнетора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

15.03.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посати наукового співробітника відділу оптики і спектроскопії кристалів.

Наказ про результати конкурсу на заміщення вакантних посад.