Стабілізований за частотою
гелій-неоновий лазер

Стабілізований за частотою гелій-неоновий лазер

Частота лазера стабілізується за резонансами насиченого поглинання молекулярного йоду. Завдяки використанню високочастотної накачки у лазері знижено у 4-и рази рівень амплітудних шумів порівняно з традиційними схемами збудження за допомогою сталого струму. Це дало змогу зменшити відносну нестабільність частоти випромінювання до 5х10-13 для часу усереднення 100 с.
За результатами порівняння частоти випромінювання розробленого лазера з лазером Державного еталона довжини України, його метрологічні характеристики відповідають вимогам Міжнародного комітету мір та ваг до еталонних джерел випромінювання, які можуть застосовуватися для відтворення одиниці довжини – метра.

Застосування:

  • Метрологія та прецизійні вимірювання.

Розробник:

Відділ лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України (Мацнєв І.)

Контактна інформація:

тел. +380 44 525-98-41
ел. пошта: fesenko@iop.kiev.ua