15 сер | 2023
Постдок

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут фізики НАН України оголошує конкурс науково-дослідних тем в програму пост докторальних досліджень НАН України у 2024-2025 роках

Теми затверджені рішення Вченої ради Інститутут фізики НАН України №7 від 27.07.2023

"Кінетичні та хвильові процеси в нелінійних, нерівноважних та низьковимірних системах".

Метою пропонованої теми є комплексне теоретичне дослідження кінетичних та хвильових процесів у нелінійних, нерівноважних та низьковимірних системах. Ця тема є складовою пріоритетного напряму фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави згідно пріоритетного напряму розвитку науки і техніки. Вона поєднує основні наукові напрями досліджень Інституту фізики НАН України, а саме фізику конденсованого стану (включаючи фізику м’якої речовини), нанофізику, фізику лазерів, нелінійну і квантову оптику, фізику поверхні, фізику рідиннокристалічних середовищ.

Запропонована тема належить до пріоритетних напрямків роботи Інститут фізики НАН України.

Науковим керівником теми затверджений завідувач відділу теоретичної фізики ІФ НАН України член-кореспондент НАН України доктор фіз.-мат наук професор Томчук П.М.

«Розробка фізичних принципів технології виробництва сонячних елементів на основі нанокристалічного кремнію, утвореного індукованою оловом кристалізацією аморфного кремнію».

Робота є черговим етапом досліджень кристалізації аморфного кремнію, індукованої металом, що ведуться в лабораторії радіаційних технологій відділу електроніки твердого тіла ІФ НАН України з 2011 року. Його метою є визначення можливостей застосування раніше отриманих результатів по формуванню прямозонних нанокристалів Si з керованою шириною забороненої зони для вирішення практичних задач збільшення ефективності і зменшення собівартості сонячних елементів. Запропонована тема належить до пріоритетних напрямків роботи Інститут фізики НАНУ.

Науковим керівником теми затвердженй завідувач лабораторії радіаційних технологій відділу електроніки твердого тіла ІФ НАН України доктор фіз.-мат. наук Неймаш В.Б.

У виконанні програми постдокторальних досліджень НАН України у 2024-2025 роках можуть брати участь вчені, які на момент завершення конкурсного відбору відповідають таким вимогам:

 • вік до 35 років включно;
 • від дати захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії має пройти не більше 7 років;
 • проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проектів;
 • претендент не працює за основним місцем роботи у науковій установі НАН України, до якої він подає заявку для участі в програмі;
 • претендент є громадянином України.

Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

 • підписану заяву про участь у програмі постдоків ПАН України із назвою науково-дослідної теми, до виконання якої він хоче долучитися;
 • професійне резюме (CV);
 • мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів);
 • копію диплома про науковий ступінь;
 • автореферат дисертації;
 • письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі.

Кожний претендент може подати одну заявку для участі в програмі постдоків НАН України.

Документи приймаються до 30 вересня 2023 року.

2.08.2023 р.