Тендери

Відділ фізики магнітних явищ (ВФМЯ), під керівництвом професора, чл.-кор. НАНУ С.М. Рябченка, було створено у 1995 р. на базі лабораторії фізики магнітних явищ відділу електроніки твердого тіла. В свою чергу, ця лабораторія була створена у 1983 із частини співробітників відділу резонансних явищ, що перед тим відпочкувалися від відділу фізики кристалів, очолюваного професором, акад. НАН України А.Ф. Прихотько.

Відділ об'єднує фахівців з радіоспектроскопічних (електронний парамагнітний, феромагнітний, антиферомагнітний, ядерний квадрупольний резонанси), магнітостатичних (намагніченість, магнітна сприятливість), магнітопружних (магнітострикція) та магнітооптичних (спектральні дослідження у магнітному полі та оптично-детектований магнітний резонанс) досліджень твердих тіл, кристалів.відділу брали участь у семінарах з радіоспектроскопії, організованих професором, чл.-кор. НАН України М.Ф. Дейгеном, консультувалися в нього і його співробітників, зазнали його суттєвого впливу. Отже відділ виник і розвинувся як розвиток наукової школи акад. А.Ф. Прихотько на перетині з науковою школою чл.-кор. НАНУ М.Ф. Дейгена.

У цьому розділі ви можете ознайомитися
з нашими тендерними документами

Докладно про запит цінових пропозицій
ви можете ознайомитися у цьому розділі

Форма зворотнього зв’язку