Аспірантура в Інституті фізики НАН України

Результати іспитів вступу до аспирантури

Протокол №3 засідання прймальної комісії Інституту фізики НАН України від 9 жовтня 2023 року

Інститут фізики НАН України здійснює освітню діяльність на третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-науковою програмою «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика».

Освітньо-наукова програма Інституту фізики успадкувала кращі традиції аспірантури Інституту, навчання на якій здійснювалося за спеціальностями 01.04.04-Фізична електроніка, 01.04.05-Оптика лазерна фізика, 01.04.07-Фізика твердого тіла, 01.04.15-Фізика молекулярних і рідких кристалів. На сьогодні аспіранти мають змогу прослухати сучасні курси з таких розділів фізики: нанофізика, фізика конденсованого стану, включаючи фізику м’якої речовини, оптика, фізика лазерів, фізична та наноелектроніка, фізика поверхні та фізика іонних пучків, біофізика. Викладання за освітньо-науковю програмою здійснюється провідними вченими Інституту фізики, які постійно підвищують свою професійну та наукову кваліфікацію завдяки міжнародним стажуванням та конференціям, публікацією наукових статей в високорейтингових журналах, систематично відслідковують сучасні тенденції розвитку фізичної науки.

Освітньо-наукова програма Інституту фізики розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та вперше введена в 2016 р., відповідно до наказу МОН України від 07.10.2016 № 1451л.

Ліцензія

license

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 20.03.2023р. №97-л