Монастирський Григорій Павлович | IOP
Монастирський Григорій Павлович

аспірант, науковий керівник Довбешко Г.І.

areas of experise
Resume

Період підготовки аспіранта 01.11.2021 – 31.10.2025 р.

Працює. Відділ фізичної біологічних систем Інститут фізики НАНУ.

Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Довбешко.Г.І.

Тема дисертації. Ефекти та молекулярні механізми структурних перебудов в модельних та реальних мембранах.

Наукові публікації та тези конференцій

Профіль в Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=40761945000

  1. V. V. Vainberga), O. S. Pylypchuk, V. N. Poroshin, M. V. Olenchuk, G. I. Dovbeshko, and G. P. Monastyskyi. Transient processes in electric transport in the powder MoS2 samples Journal of Applied Physics 131, 234301 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0090012
MAIN PUBLICATIONS