Раллєв Максим Віталійович | IOP
Раллєв Максим Віталійович

areas of experise
Resume

Період підготовки аспіранта 01.11.2021 – 31.10.2025 р.

Працює. Відділ Міжнародної науково-технічної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інститут фізики НАНУ.

Науковий керівник: к.ф.-м.н. Фесенко О.М.

Тема дисертації. Вивчення оптичних та електричних властивостей нанокомпозитів на основі MoS2 за допомогою коливальної спектроскопії.

Стажування:

В листопаді 2021 році стажування в Швеції на синхротроні MAX IV.

Наукові публікації та тези конференцій

  1. 1. Fesenko O., Budnyk O., Rallev M. Laser-induced white-light emission from an organic/rGO-flake-mixed Au nanoparticle film. Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications: Selected Proceedings of the X International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2022), Lviv, Ukraine (2022), Abstract book, p.509
MAIN PUBLICATIONS