Клочек Анастасія Володимирівна | IOP
Клочек Анастасія Володимирівна

areas of experise
Resume

Період підготовки аспірантки 01.11.2020 – 31.10.2024 р.

Працює. Відділ Міжнародної науково-технічної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інститут фізики НАНУ.

Науковий керівник: к.ф.-м.н. Фесенко О.М.

Тема дисертації. Ідентифікація різних типів вірусів та антитіл для вивчення їхнього впливу на біологічні клітини за допомогою підсиленої коливальної спектроскопії.

Наукові публікації та тези конференцій

  1. Dolgoshey, V.B., Fesenko, O.M., Tsebriinko, T.V., Klochek, A.V. et al. Effect of Isovalent Substitution of Bi Cations by La Cations on the Crystal Structure and Thermodynamic Properties of Nanocomposites Based on Bismuth Ferrite. Journal of nano- and electronic physics. Vol. 14, № 4. - Р. 04023-1-04023-5. (2022)
  2. Fesenko O. M., Klochek A.V., Zholobak N.M. Detection of Vesicular Stomatitis Virus and Betacoronavirus by SERS spectroscopy. Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications: Selected Proceedings of the X International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2022), Lviv, Ukraine (2022), Abstract book, p.509
MAIN PUBLICATIONS