1 Sep | 2022
Vacancies

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника у відділі фізичної електроніки.

Для участі у конкурсі необхідно до 27 червня 2024 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік опублікованих наукових робіт за останні 10 років.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

27.05.2024

Наказ №17
Про результати конкурсу на замiщення вакантних посадІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- старшого наукового співробітника (3) у відділах: когерентної квантової електроніки, фізичної електроніки, оптики і спектроскопії кристалів;
- наукового співробітника (4) у відділах: оптики і спектроскопії кристалів, оптичної квантової електроніки, ЦККП "Лазерний фемтосекундний комплекс", міжнародної науково-технічної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності;
- молодшого наукового співробітника (1) у відділах: Фізики біологічних систем.

Для участі у конкурсі необхідно до 03 лютого 2024 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік опублікованих наукових робіт за останні 10 років.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

03.01.2023

Наказ №52
Про результати конкурсу на замiщення вакантних посад

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника у відділі когерентної і квантової фізики.

Для участі у конкурсі необхідно до 24 червня 2023 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Претенденти, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік опублікованих наукових робіт за останні 10 років.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

25.05.2023

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
молодшого наукового співробітника у відділі лазерної спектроскопії.

Для участі у конкурсі необхідно до 16 червня 2023 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

16.05.2023

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад провідного наукового співробітника.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад.

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- провідного наукового співробітника у відділі лазерної спектроскопії;
- провідного наукового співробітника у відділі фізики біологічних систем.

Для участі у конкурсі необхідно до 01 серпня 2022 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік опублікованих наукових робіт за останні 10 років.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

01.07.2022

Наказ №14a
Про результати конкурсу на замiщення вакантних посад
Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад.
Наказ №10
Про результати конкурсу
на замiщення вакантних посад
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- головного наукового співробітника у відділі фізики кристалів (2);
- провідного наукового співробітника у відділі оптичної квантової електроніки;
- старшого наукового співробітника (2) у відділах теоретичної фізики та фізики кристалів.

Для участі у конкурсі необхідно до 04 лютого 2022 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

04.01.2022

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- спровідного наукового співробітника у відділі фізики кристалів;
- старшого наукового співробітника у відділі молекулярної фотоелектроніки;
- наукового співробітника у відділ міжнародної науково-технічної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності.

Для участі у конкурсі необхідно до 03 січня 2022 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

03.12.2021

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад.Перелік переможців конкурсу на заміщення вакантних посад.ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- старшого наукового співробітника у відділі когерентної і квантової оптики
- наукового співробітника у відділі фізики магнітних явищ

Для участі у конкурсі необхідно до 01 квітня 2021 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

01.03.2021

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- наукового співробітника у відділі оптичної квантової електроніки
- провідного наукового співробітника у відділі молекулярної фотоелектроніки

Для участі у конкурсі необхідно до 15 лютого 2021 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

15.01.2021

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад.ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
-старшого наукового співробітника відділу електроніки твердого тіла
- старшого наукового співробітника відділу фотоактивності
- старшого наукового співробітника відділу фізики кристалів
- головного наукового співробітника відділу теоретичної фізики
- провідного наукового співробітника відділу електроніки твердого тіла
- провідного наукового співробітника відділу фотнних процесів
- наукового співробітника відділу фізичної електроніки

Для участі у конкурсі необхідно до 15 грудня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

12.11.2020

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
- молодшого наукового співробітника у відділ міжнародної науково-технічної діяльності, трансфера технологій та захисту інтелектуальної власності.

Для участі у конкурсі необхідно до 01 листопада 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

12.10.2020

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад.ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
- головного наукового співробітника у відділі фізики біологічних систем;
- наукового співробітника у відділі електроніки твердого тіла (1);
- наукового співробітника у відділі фізичної електроніки (3);
- молодшого наукового співробітника в лабораторії радіаційних технологій (1).

Для участі у конкурсі необхідно до 01 жовтня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

01.09.2020

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад
головного наукового співробітника відділу нелінійної оптики
та наукового співробітника відділу фізики біологічних систем
.ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
головного наукового співробітника у відділі нелінійної оптики.

Для участі у конкурсі необхідно до 24 січня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

24.12.2019ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника у відділі фізики біологічних систем.

Для участі у конкурсі необхідно до 20 січня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

20.12.2019Наказ про результати конкурсу на заміщення вакантних посад
лабораторії нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів
та головного інженера відділу нелінійної оптики
.ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • завідувача відділом оптичної квантової електроніки;
 • наукового співробітника у відділі теоретичної фізики;
 • молодшого наукового співробітника у відділі міжнародної науково-технічної та інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності.

Для участі у конкурсі необхідно до 2 січня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

02.12.2019Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника
лабораторії нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів
.

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника у відділі теоретичної фізики.

Для участі у конкурсі необхідно до 2 січня 2020 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

02.13.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади головного інженера відділу нелінійної оптики.

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника в лабораторії нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів.

Для участі у конкурсі необхідно до 4 грудня 2019 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобо-в’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар
Інституту фізики НАН України,
кандидат фіз.-мат. наук
04.11.2019
В.С. Манжара
Наказ про результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Перелік учасників на заміщення вакантної посади наукового співробітника

23 вересня 2019р.

 • відділу фізики присталів - Жулай Дмитро Сергійович;
 • відділу фізики магнітних явищ - Кулик Микола Миколайович.

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
наукового співробітника у відділ фізики кристалів;
наукового співробітника у відділ фізики магнітних явищ.

Для участі у конкурсі необхідно до 19 вересня 2019 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобо-в’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар
Інституту фізики НАН України,
кандидат фіз.-мат. наук
19.08.2019
В.С. Манжара

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника у відділ оптики і спектроскопії кристалів (1).

Для участі у конкурсі необхідно до 15 квітня 2019 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 46 Інституту фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ІФ НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Конктактний тел.: (044) 525 55 79;

Адреса електронної пошти: fizyka@iop.kiev.ua

Вчений секретар

Інституту фізики НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара

15.03.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посати наукового співробітника відділу оптики і спектроскопії кристалів.

Наказ про результати конкурсу на заміщення вакантних посад.

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- молодшого наукового співробітника відділу молекулярної фотоелектроніки (1);

- молодшого наукового співробітника відділу лазерної спектроскопії (1).

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 22 січня 2019 року на адресу Інституту (03028 м. Київ, проспект Науки 46, Інститут фізики НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора;

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • копії дипломів;

 • список наукових праць.Перелік учасників конкурсу оголошеного 22.01.2019 р.:

на посаду:

 • молодшого наукового співробітника відділу молекулярної фотоелектроніки – Вовк В.Е.
 • молодшого наукового співробітника відділу лазерної спектроскопії - Держипольський А.Г.Вчений секретар ІФ НАН України,

кандидат фіз.-мат. наук В.С. Манжара