5 Sep | 2021
Проєкт освітньо-наукової програми «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика» Інституту фізики НАН України на 2021-2022 навчальний рік

На цій сторінці розміщений проєкт освітньо-наукової програми «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10-Природничі науки» за спеціальністю 104-Фізика та астрономія для обговорення стейкхолдерами. Пропозиції та зауваження до освітньої програми просимо надсилати за адресою taras.mykytiuk@gmail.com

Проєкт освітньо-наукової програми «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика» Інституту фізики НАН України на 2021-2022 навчальний рікПроект освітньо-наукової програми Інституту фізики НАНУ для підготовки докторів філософії зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» забезпечує вивчення аспірантами сучасних напрямів фізики: нанофізики, фізики конденсованого стану, включно з фізикою м’якої речовини, оптики, фізики лазерів, фізичної- та нано-електроніки, фізики поверхні, фізики іонних пучків, біофізики. В новій освітній програмі суттєво зменшено, в порівнянні з попередньою програмою, кількість предметів, які необхідні аспіранту для завершення навчання, що дозволить аспірантам більше часу приділити науковій роботі. При цьому обсяг освітньої програми залишився в об’ємі 60 кредитів, що дозволить аспірантам вибрати достатню кількість предметів, які пов’язані з його науковою роботою.

Кочелап В. О., завідувач відділом ІФН НАНУ