7 Sep | 2022
Робочі програми на 2022-2023 навчальний рік
 1. 1. Освітньо-наукова програма Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика 2022-2023
 2. 2. Робочі програми:
  1. 2.1 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.01 Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
  2. 2.2 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.02 Філософія науки та культури
  3. 2.3 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.03. Методологія, організація та технологія наукових досліджень
  4. 2.4 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.04. Основи фізики рідких кристалів
  5. 2.5 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.05. Ієрархія структурної будови твердих тіл
  6. 2.6 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.06. Фізика лазерів та лазерна спектроскопія
  7. 2.7 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.07 Актуальні проблеми фізичної та молекулярної електроніки
  8. 2.8 Робоча програма навчальної дисципліни ННД.08 Науково-педагогічна практика
  9. 2.9 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.01 Наноструктури і нанотехнології
  10. 2.10 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.02 Біофізика: сучасний стан і проблеми
  11. 2.11 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.03 Квантова і нелінійна оптика
  12. 2.12 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.04 Вибрані розділи оптичної фізики
  13. 2.13 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.05 Макроскопічна фізика рідинних кристалів
  14. 2.14 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.06 Рідкокристалічн матеріалознавство: синтез, властивості, застосування
  15. 2.15 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.07 Магнітні явища в твердих тілах і наноструктурах
  16. 2.16 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.08 Явища переносу в напівпровідникових гетероструктурах
  17. 2.17 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.09 Динамічна голографія і спектроскопія нелінійних граток
  18. 2.18 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.10 Субнаноматеріали: атомарні кластери
  19. 2.19 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.11 Сканувальна зондова наноінженерія та мікроскопія
  20. 2.20 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.12 Молекулярне моделювання у біофізиці
  21. 2.21 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.13 Коливальна спектроскопія біологічних молекул
  22. 2.22 Робоча програма навчальної дисципліни ДВА.14 Фізичні основи плазмодинамічних систем середніх енергій
 3. 3. Витяг з протоколу засідання Вченої ради Інституту фізики НАН України про затвердження освітньо-наукової програми на 2022-2023 навчальний рік