Войціцький Тарас Васильович | IOP
Войціцький Тарас Васильович

аспірант, науковий керівник Єсилевський С.О.

areas of experise
Resume

Період підготовки аспіранта 01.11.2022 – 31.10.2026 р.

Працює. Відділ фізичної біологічних систем Інститут фізики НАНУ.

Науковий керівник: д. ф.-м. н. Єсилевський С.О.

Тема дисертації. Фізичні механізми впливу амфіфільних низькомолекулярних речовин та структурні та динамічні властивості ліпідних мембран зі значною кривизною поверхні.

MAIN PUBLICATIONS