4 Aug | 2023
Проєкт освітньо-наукової програми «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика» Інституту фізики НАН України на 2023-2024 навчальний рік

Проєкт освітньо-наукової програми «Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика» Інституту фізики НАН України на 2023-2024 навчальний рік