16 Nov | 2023
Робочі програми на 2023-2024 навчальний рік
 1. 1. Освітньо-наукова програма Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика 2023-2024
 2. 2. Робочі програми:
 1. 2.1 ЗОК.01 Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
 2. 2.2 ЗОК.02 Філософія науки та культури
 3. 2.3 ЗОК.03. Методологія наукових досліджень
 4. 2.4 ЗОК.04. Наукова-педагогічна практика
 5. 2.5 ПОК.01. Основи фізики рідких кристалів
 6. 2.6 ПОК.02. Ієрархія структурної будови твердих тіл
 7. 2.7 ПОК.03 Фізика лазерів та лазерна спектроскопія
 8. 2.8 ПОК.04 Актуальні проблеми фізичної та молекулярної електроніки
 9. 2.9 ВК.01 Наноструктури і нанотехнології
 10. 2.10 ВК.02 Біофізика: сучасний стан і проблеми
 11. 2.11 ВК.03 Квантова і нелінійна оптика
 12. 2.12 ВК.04 Вибрані розділи оптичної фізики
 13. 2.13 ВК.05 Статистична термодинаміка і фазові переходи
 14. 2.14 ВК.06 Рідкокристалічне матеріалознавство: синтез, властивості, застосування
 15. 2.15 ВК.07 Магнітні явища у твердих тілах і наноструктурах
 16. 2.16 ВК.08 Явища переносу в напівпровідникових гетероструктурах
 17. 2.17 ВК.09 Динамічна голографія і фізичні основи оптичних методів обробки інформації
 18. 2.18 ВК.10 Субнаноматеріали: атомарні кластери
 19. 2.19 ВК.11 Сканувальна зондова наноінженерія та мікроскопія
 20. 2.20 ВК.12 Молекулярне моделювання у біофізиці
 21. 2.21 ВК.13 Коливальна спектроскопія біологічних молекул
 22. 2.22 ВК.14 Фізичні основи плазмодинамічних систем
 1. 3. Витяг з протоколу засідання Вченої ради Інституту фізики НАН України про затвердження освітньо-наукової програми на 2023-2024 навчальний рік