Відділ адсорбційних явищ

Відділ адсорбційних явищ створений в 1970 році на базі Відділу фізичної електроніки.

 • Дослідження адсорбції газів на поверхні металів.

Новини

16th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces

02 - 07 липня 2017 року прийняли участь у конференції у Ганновері (Нижня Саксонія, Німеччина).

На конференції було презентовано роботу: Scattering of surface state carriers in Bi(111) nanofilms, grown on Si(111) by Pb and Sb adatoms.

Презентаційний постер:

Scattering of surface state carriers in Bi(111) nanofilms, grown on Si(111) by Pb and Sb adatoms

 • Показано, що конденсація атомів металу на атомно чистій поверхні металу відбувається із стопроцентною імовірністю (1956-1958 рр.).
 • Вперше розроблено метод термодесорбційної мас-спектрометрії для дослідження адсорбції газів (1958-62 рр.).
 • Розкрито механізм термодесорбції кисню з вольфраму (1964-1969 рр., Державна премія СРСР 1988 р.).
 • Виявлено ефект пригнічення адсорбційної здатності поверхні металу при її легуванні атомами домішок (1967-1970 рр.)
 • Експериментально спостережено явище статичного скін-ефекту (1974 р.).*
 • Доведено дифракційну природу відбиття електронів провідності від поверхні металу за участю багатоканальних дзеркальних та електронно-діркових перекидань (1974-1984 рр.).*
 • Розсіювання електронів провідності використано як неруйнівний метод дослідження кінетики фазових переходів і рухливості адсорбованих частинок (методи статичного скін-ефекту та осциляцій Зондгеймера, 1985-1995 рр.).*
 • Розроблено методику комплексного дослідження адсорбції газів в діапазоні температур 5-2500К і досліджено кінетику низькотемпературної адсорбції кисню та роль передадсорбційних станів (1986-1989 рр., Державна премія УРСР 1987 р.).
 • Отримано спектр слабкозв'язаних молекулярних адсорбційних станів водню і виявлено участь цих передадсорбційних станів в механізмі дисоціативної адсорбції (1991-1995 рр.).*
 • Виявлено ізотопні ефекти в кінетиці низькотемпературної адсорбції та десорбції водню, що зумовлені відмінністю квантових властивостей ізотопів. Спостережено вплив фазових переходів в адсорбованій плівці на кінетику адсорбційно-десорбційних процесів (1998-2002 рр.).*
 • Виявлено вплив поверхневих електронних станів на розсіяння електронів провідності поверхнею металу (2004-2005 рр.).
 • Розроблено атомістичну теорію асоціативної десорбції газів з поверхонь перехідних металів та каталітичної реакції окислення чадного газу (2002-2007 рр.).*
 • На основі досліджень процесу нанесення тонких плівок на поверхню різних матеріалів розроблено магнетронні установки реактивного напилення, що використовуються для створення функціональних покрить на поверхнях великих розмірів (1993-1996 рр.).
 • Розроблено інфрачервоні радіометри – безконтактні вимірювачі температури об’єктів у вакуумі (1998-2002 рр., спільно з Відділом приймачів випромінювання).

* За позначені результати присуджено Державну премію України 2008 року.

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

 • Ю.Г. Птушинский, Б.A. Чуйков, Кинетика адсорбции газов на поверхности металлов. Поверхность. физ. хим. мех., 1992, №9, 5-26.
 • М.Г. Находкін, Ю.Г. Птушинський, Дослідження з фізики поверхні в Україні (огляд) УФЖ, 1995, 40, №1,2, 90-99.
 • M. Nakhodkin, Yu. Ptushinskii, Research on surface physics in Ukraine, Collected Physical Papers, Lviv-1998, v. 3, p. 48-69.
 • O.A Panchenko., P.P Lutsishin., S.V Sologub., Galvanomagnetic size studies of metallic surface processes, Progr. Surf. Sci., 2002, 69, 193-291.
 • О.А Панченко., С.В Сологуб., Розмірні явища і поверхневе розсіювання носіїв струму в металах (огляд), Фіз. хім. твердого тіла, 2003, 4, 7-42.
 • Ю.Г Птушинский,. Низкотемпературная адсорбция газов на поверхности металлов (обзор), ФНТ, 2004, 30, 3-37.
 • N.V. Petrova., I.N. Yakovkin., Yu.G. Ptushinskii., Simulation of the adsorption of simple gases on transition metals (Review), Low Temp. Phys., 2005, 31, 224-240.
 • С.М. Орлик, Ю.І. Пятницький, С.О. Соловйов, Н.В. Петрова, І.М. Яковкін, Моделювання реакції окислення СО на поверхні металів платинової групи та створення ефективних каталізаторів знешкодження автомобільних викидів, УФЖ Огляди, 2008, 4, 64-79.

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

 • I.N. Yakovkin and N.V. Petrova, Efficient channel of the associative oxygen desorption from Pt(111), Appl. Surf. Sci. 254 (2008) 4258-4262
 • В.Д. Осовський, Д.Ю. Балакiн, I.M. Засимович, Є.В. Клименко, Н.В. Петрова, Ю.Г. Птушинський, I.M. Яковкiн, Адсорбційна взаємодія кисню з поверхнею Мо(110): кінетика, структура, хiмiчнi перетворення, УФЖ, 54, 198 (2009).
 • N.V. Petrova and I.N. Yakovkin, Binding energies for oxygen on transition metal surfaces, Surf. Rev. Lett. 16 (2009) 291-296.
 • I.N. Yakovkin and N.V. Petrova, Absence of CO dissociation on Mo(112), J. Chem. Phys. 130, 174714 (2009).
 • N.V. Petrova, V.D. Osovskii, D.Yu. Balakin, Yu.G. Ptushinskii, I.N. Yakovkin, Absence of CO dissociation on Mo: TPD and DFT study, Surface Review and Letters V.17, N5, (2010), 1-7.
 • N.V.Petrova, Binding energies for CO on clean and oxygen-modified Mo(110) surface, Химия, физика и технология поверхности, 1, № 3 (2010) 223-227.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and O.M. Braun, Lateral interaction and structures in Cl adlayers on the Ag (111) surface, Chem. Phys. 383 (2011) 35-40.
 • N.V. Petrova, CO adsorption on oxygen-modified molybdenum surfaces, Journal of Physics and Chemistry of Solids 72 (6), (2011),744-748.
 • Н.В. Петрова, І.М. Яковкін, О.М. Браун, Структури адсорбованих шарів Cl на поверхні Ag (111), УФЖ 2011, T. 56, N4, 361 – 367.
 • N.V. Petrova, V.D. Osovskii, D.Yu. Balakin, I.N. Yakovkin, Yu.G. Ptushinskii, Thermodesorption of CO from the Mo(110) surface, УФЖ 2011, T. 56, N3, 272 – 277.
 • Н.В. Петрова, І.М. Яковкін, О.М. Браун Н.В. Атомні ланцюжки хлору на поверхні Ag(111), УФЖ т.57, №3 (2012) 362-367.
 • I.N. Yakovkin, N.V. Petrova, Electronic structure of SnO and SnO2 layers on Rh(111), Surf. Sci. 613 (2013) 48–53.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, DFT calculations of the electronic structure of SnOx layers on Pd(110), Eur. Phys. J. B (2013) 86, 303.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, DFT calculations of phonons in GaAs with zinc blende and wurtzite structures, Phys. Status Solidi B 250, No. 10, 2141–2144 (2013).
 • I.N. Yakovkin, N.V. Petrova, Hydrogen-induced metallicity and strengthening of MoS2, Chem. Phys. 434 (2014) 20–24.
 • Tetyana V. Afanasieva, N.V. Petrova, and I.N. Yakovkin, DFT study of oxygen adsorption on the Be-covered Mo(112) surface, Surf. Rev. Lett. 22 (2015) 1550059.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and D.A. Zeze, Metallization and stiffness of the Li-intercalated MoS2 bilayer , Appl. Surf. Sci. 353 (2015) 333–337.
 • I.N. Yakovkin, N.V. Petrova Influence of the thickness and surface composition on the electronic structure of FeS2 layers, Applied Surface Science 377 (2016) 184-190.
 • N. V. Petrova, I. N. Yakovkin DFT calculations of the electronic structure and interlayer interaction in the Li-intercalated graphene bilayer Surface Review and Letters 24, (2017) 1750020.
 • Ю.Г. Птушинский. Исследование конденсации атомов серебра на молибдене. ЖТФ, 1958, 28, №7, 1402-1407.
 • Н.Д.Моргулис, Ю.Г. Птушинский, Б.А. Чуйков. Некоторые особенности парциальной адсорбции компонентов остаточных газов при очень высоком вакууме І. ДАН СССР, 1959, 128, №5, 930-932.
 • Ю.Г. Птушинський, Б.О. Чуйков. Деякі особливості парціальної адсорбції залишкових газів при дуже високому вакуумі ІІ. УФЖ, 1962,7, №1, 79-81.
 • Yu.G. Ptushinskii, B.A. Chuikov. Mass spectrometric investigation of the interaction of oxygen with a tungsten surface. Surface Sci.,1967, 6, 42-56.
 • Yu.G. Ptushinskii, B.A. Chuikov. State of oxygen desorbed from the tungsten surface. Surface Sci.,1967, 7, 90-92.
 • В.С.Агейкин, Ю.Г. Птушинский. Адсорбция СО на поверхности монокристалла вольфрама, частично заполненной кислородом. Грани (110) и (113). ФТТ, 1968, 10, №7, 2168-2176.
 • В.С.Агейкин, Б.П.Полозов, Ю.Г. Птушинский. Адсорбция СО на поверхности монокристалла вольфрама, частично заполненной торием. ФТТ, 1970, 12, №1, 221-226.
 • В.A. Ищук, М.И. Махкамов, Ю.Г. Птушинский, В.Г.Сукретный, Б.A. Чуйков. Кинетика адсорбции кислорода и мономолекулярная стадия окисления граней монокристалов тугоплавких кристалов. Кинетика и катализ,1990, 31, в.2, 306-314.
 • О.А. Панченко, П.П. Луцишин, Ю.Г. Птушинский. Статический скин-эффект на атомно чистых поверхностях вольфрама и молибдена. ЖЭТФ, 1974, 66, 2191-2197.
 • О.А.Панченко, А.А.Харламов, Ю.Г. Птушинский. Влияник электронно-дырочных перебросов на статический скин-эффект в кристаллах вольфрама. ЖЭТФ, 1974, 67, 780-786.
 • П.П. Луцишин, Т.Н.Находкин, О.А. Панченко, Ю.Г. Птушинский. Дифракция и многоканальное зеркальное отражение электронов проводимости на поверхности металла. ЖЭТФ,1982, 82, в.4, 1306-1317.
 • V.F. Koval, P.P. Lutsishin, O.A. Panchenko, S.V. Sologub. Sondheimer oscillation as a technique for surface science, .- Surface Sci.,1995, 331-333, 1317-1322.
 • B.A. Chuikov, V.D. Osovskii, Yu.G. Ptushinskii, V.G. Sukretnyi. Low-temperature studies of adsorption of gases on metals.- Surface Sci.,1989, 213, 359-370.
 • P.P. Lutsishin, O.A. Panchenko, V.F. Shpagin. Hydrogen film at low temperatures. Surface Sci., 1992, 278, 218-228.
 • В.Д. Осовский, Ю.Г. Птушинский, В.Г. Сукретный, Б.А. Чуйков.-Адсорбция кислорода и водорода на монокристаллической поверхности вольфрама при низких температурах (до 5К).- Физ. Низк. темп.-1993, 19, 570-578.
 • В.Д. Осовский, Ю.Г. Птушинский, В.Г. Сукретный, Б.А. Чуйков. Изотермическая десорбция молекул водорода с поверхности W(110) при температуре ~5К. Письма в ЖЭТФ,1998, 67, №11, 910-915.
 • Chuikov B.A., Osovskii V.D., Ptushinskii Yu.G., Sukretnyi V.G. Isotope effects in kinetics of low-temperature adsorption of hydrogen on the Mo(110) surface. Surface Sci., 2000, 448, L201-L206.
 • В.Д. Осовский, Ю.Г. Птушинский, В.Г. Сукретный, Б.А. Чуйков. Изотопные эффекты и проявление 2D фазовых переходов в кинетике низкотемпературной (до 5К) адсорбции водорода. Физ. Низк. темп., 2001, 27, 1138-1147.
 • Chuikov B.A., Osovskii V.D., Ptushinskii Yu.G., Sukretnyi V.G. Influence of the flux of H2 and D2 molecules on kinetics of low-temperature (down to 5K) adsorption on the W(110) surface. Surface Sci., 2001, 473, 143-150.
 • O.A. Panchenko, S.V. Sologub, Effect of surface states on the surface scattering of current carriers, Phys. Rev., 2005, B 71, p. 193401-1-193401-3.
 • I.N Yakovkin., V.D. Osovskii., N.V. Petrova., Yu.G. Ptushinskii, Microscopic model of associative desorption for hydrogen on Mo(110), Surf. Rev. Lett. 2006, 13, 375-386.
 • I.N Yakovkin., N.V. Petrova, Microscopic model of CO oxidation on Pt(111), Surf. Sci., 2006, 600, 2600-2607.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, Density-functional and Monte Carlo study of O/Mo(110): Structures and desorption, Phys. Rev., 2007, B 76, 205401, 1-8.
 • N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, Hydrogen associative desorption from Ru(1010), Eur. Phys. J. B, 2008, 63, 17-24.
 • Комп’ютерне моделювання адсорбційних процесів на поверхні перехідних металів методами теорії фунціонала електронної густини та Монте Карло (Н.В. Петрова, І.М. Яковкін)

  Комп’ютерне моделювання адсорбційних процесів на поверхні перехідних металів методами теорії фунціонала електронної густини та Монте Карло (Н.В. Петрова, І.М. Яковкін)