29 груд | 2021
Правила прийому в аспірантуру 2022Правила прийому в аспірантуру 2023Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані на навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році