Відділ молекулярної фотоелектроніки

На початку 1967 року у відділі фізики кристалів було створено лабораторію по дослідженню органічних напівпровідників. Пізніше у 1978 році організовується структурна лабораторія органічних напівпровідників, яка потім переходить в лабораторію фотоніки, а в 1983 році у відділ молекулярної фотоелектроніки.

 • електронні процеси в молекулярних системах;
 • фотоелектроніка багатофункціональних молекулярних нанокомпозитів;
 • молекулярна нанофотоелектроніка;
 • фізика термотропних і ліотропних рідких кристалів.
 • Закладені основи фізики органічних напівпровідників на Україні, що стало основою розвитку таких нових напрямків фотоелектроніки: електроніка органічних матеріалів та нанофотоелектроніка;
 • експериментально підтверджена універсальна форма довгохвильового крила електронних спектрів поглинання в конденсованих середовищах, як функція енергії фотонів та температури - правило Урбаха, яке є одним із основних оптичних методів вивчення динаміки взаємодії елементарних збуджень в кристалах;
 • вивчена роль екситонів в фотоелектронних явищах молекулярних кристалів, що дало поштовх розвитку нанофотоелектроніки;
 • розвинена фізика топологічних дефектів в рідких кристалах;
 • розроблена рідкокристалічна термографія і клиновидна дегідратація, які заклали основи напрямку фізики рідких кристалів в Інституті;
 • започатковано фізичні дослідження природних ліотропних рідких кристалів, які складають основу зокрема таких нових напрямків як фізика питної води, фізична екологія людини та фізична медицина.

Монографії:

 • Фізика твердого тіла (Навчальний посібник). Курик М.В., Цмоць В.М. "Вища школа". Київ, 1985, 246.
 • Структура жидких кристаллов. Готра З.Ю., Курик М.В., Микитюк В.М. "Наукова Думка". Киев, 1989, 110.
 • Электронные процессы в органических молекулярных кристаллах. Явление локализации поляризации. Курик М.В., Силиньш Э.А., Чапек В. " Зинатне ". Рига, 1988, 329.
 • Курик М.В. Людина і ультрафіолет. “Рада”, Київ. 2003. 127.
 • Голубева Н.Г., Курик М.В. Основы биоэнергоинформационной медицины . АДЕФ-Украина. Украинский институт экологии человека. Киев. 2007. 192.
 • Kurik M.V. Urbach Rule . Phys. St. Solidi (a).1971. 8 (a). 9-45.
 • Курик М.В., Лаврентович О.Д. Дефекты в жидких кристаллах: гомотопическая теория и экспериментальные исследования. Успехи физ. Наук. 1988. 154. 381-431.

Статті

 • М.В.Курик "Правило Урбаха в оптике конденсированных состояний", УФЖ.-1994, 39, N11-12, c.1058.
 • М.В.Курик, Ю.П.Пирятинский "Фотогенерация и перенос носителей заряда в кристаллах пентацена при низких температурах", УФЖ.-1993,38,N1,c.70.
 • О.Д.Лаврентович, В.Г.Назаренко, В.М.Пергаменщик, В.В.Серган, В.М.Сорокин "Поверхностный поляризационный електрооптический эффект в нематическом жидком кристалле" , ЖЭТФ.-1991, 99,N3,c.777.
 • O.D. Lavrentovich, V.G.Nazarenko, V.V.Sergan, G.Durand Dielecctric quenching of the electric polar surface instability in a nematic liquid crystal. Phys.Rev.A.-1992,45,N10, p.R6969.
 • V.G.Nazarenko, O.D.Lavrentovich Anchoring transition in a nematic liquid crystal composed of centrosimmetric molecules. Phys.Rev.E.-1994,49, N2, p.288.
 • О.В.Ковальчук "Низькочастотна та інфранизькочастотна діелектрична спектроскопія межі поділу рідкий кристал-тверде тіло. Шари ковзання". УФЖ.-1996,41,N10,c.991.
 • О.В.Ковальчук "Низькочастотна та інфранизькочастотна діелектрична спектроскопія межі поділу рідкий кристал-тверде тіло. Шари Гуї". УФЖ.-1996,41,N11-12,c.1093.
 • Kravchuk R., Koval’chuk O.O., Yaroshuk O. Filling initiated ion transport processing liquid crystal cell //Mol.Cryst. Liq. Cryst. – 2002.0v.385. –111-119.
 • Гуцуляк Х.В., Манжара В.С., Мельник М.В. Калин Т. Связь между строением и фотоустойчивостью производных декагидроакридина. Журнал прикл. спектр. 72, № 4, 2005. С.454-459.
 • S.A.Davidenko, M.V.Kurik, Yu.P.Piryatinskii, A.B.Verbitsky, Studies of Melanin Pigments of Different Origin, Molecular Crystals and Liquid Crystals vol.426, pp. 37-45 (2005).
 • Piryatinskii Yu.P., Dolgov L.O.,Yaroshchuk O.V., Lazarouk S. Fluorescence of porous silicon filled with liquid crystal 5CB, Molecular Crystals and Liquid Crystals; 2007; v.467. p.195-202.
 • Ya.Vertsimakha, A.Verbitsky, New Method of Preparation of Composites Promising for the Development of Plastic Solar Cells; in: Solar Cell Research Progress (Ed.J.Carson), Chapter 8, pp. 297-317. Nova Publishers, NY, 2008.
 • A.B.Nych, U.M.Ognysta, V.M.Pergamenshchik, B.I.Lev, V.G.Nazarenko, I.Musevic, M.Skarabot, and O.D.Lavrentovich, Coexistence of Two Colloidal Crystals at the Nematic Liquid Crystal – Air Interface, Phys. Rev. Lett. 98. 057801,2007.
 • V.G.Nazarenko, O.P.Boiko, A.B.Nych, Yu.A.Nastishin, V.M.Pergamenshchik, P.Bos, Selective light-induced surface desorption: the mechanism behind the photoalignmemt of liquid crystals at surfaces, Europhys. Lett., 75(3), 448-454 (2006).
 • O.P.Boiko, R.M.Vasyuta, Yu.A.Nastishin, V.G.Nazarenko,V.M.Pergamenshchik and O.D.Lavrentovich. Polarizing properties of functional optical films based on lyotropic chomonic liquid crystais. Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 467. Pp. 181-194.2007.
 • U. Ognysta, A. Nych, V. Nazarenko, I. Musevic, M. Skarabot, M. Ravnik, S. Zumer, I. Poberaj, and D. Babic. 2D Interactions and Binary Crystals of Dipolar and Quadrupolar Nematic Colloids. Phys.Rev.Lett. 100, 217803 (2008).
 • Співробітники відділу молекулярної фотоелектроніки в 1990 році.

 • Співробітники відділу М.В. Курик та Я.І. Верцімаха.

 • Аспіранти Огниста Уляна та Васюта Роман
  досліджують структуру рідких кристалів.

 • Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук Нич А.Б.
  та аспірантка Огниста У. проводять дослідження.

 • Заступник зав. відділом молекулярної фотоелектроніки ст.н.с. Ковальчук О.В.
  та аспірант Шевчук О. за установкою.

 • Старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Манжара В.С.
  біля установки для спектральних досліджень.

 • Прихотько А.Ф. та Пирятинський Ю.П