Єсилевський Семен Олександрович | IOP
Єсилевський Семен Олександрович

Дата народження – 1980

Провідний науковий співробітник

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02-біофізика, 2011 р., Старший науковий співробітник за спеціальністю фізика твердого тіла, 2010 р.