27 лют | 2018
2-ге звернення організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту фізики НАН України

Оргкомітет повідомляє про те, що на даний час практично завершено етап виборчого процесу, пов'язаний із висуненням кандидатур на посаду директора Інституту фізики НАН України на загальних зборах колективів наукових підрозділів. Наукові відділи (лабораторії), які ще не висунули згадані кандидатури зберігають на це право до 17 березня 2018 року.

Згідно методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 (далі - постанова), кандидатури, що висунуті науковими підрозділами отримали право на підготовку та подання необхідних документів до Уповноваженого органу управління (в нашому випадку – Відділення фізики і астрономії НАН України), який проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника та протягом 20 календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає Оргкомітету перелік претендентів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам (далі — кандидат), на розгляд зборів колективу наукових працівників державної наукової установи. Далі список кандидатів невідкладно оприлюднюється на інформаційних стендах та на веб-сайті Інституту.

Згідно п.14. постанови кандидат має право: проводити зустрічі з працівниками державної наукової установи; визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування; бути присутнім під час голосування за місцем його проведення; бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

Усі кандидати мають рівні права.

Згідно п.15 постанови оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюються на зустрічах та зборах трудового колективу державної наукової установи без будь-яких обмежень.

Як слідує з вищенаведеного, на даний час кандидатури, висунуті науковими підрозділами інституту на посаду директора Інституту фізики НАН України, отримали лише право на підготовку та подання необхідного переліку документів на розгляд їх у Відділенні фізики і астрономії НАН України. Право на проведення зустрічей із співробітниками інституту та здійснення інших форм агітації отримується претендентами на посаду директора після оприлюднення Оркомітетом списку кандидатів, надісланого Відділенням фізики і астрономії НАН України. Слід також нагадати, що в іншому випадку порушується п. 14 постанови щодо того, що усі кандидати мають рівні права.

 

Голова Оргкомітету,

академік НАН України      М.С. Бродин