19 чер | 2017
Українсько-Польський семінар

18-19 травня 2017 року в Інституті фізики НАН України пройшов ІІ Українсько-Польський семінар «Нові горизонти рідкокристалічної та колоїдної науки». Семінар відбувся завдяки організаційній, науково-організаційній та фінансовій підтримці Наукового центру Польської академії наук в Києві, зокрема директора центру Хенріка Собчука.

Співорганізаторами семінару були Інститут фізики НАН України та Військова технічна академія (Республіка Польща), проведення семінару підтримала Польська академія наук (ПАН).

З науковими доповідями виступили представники основних наукових центрів України з фізики рідких кристалів – Інституту фізики НАН України, Національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту Сцинтиляційних Матеріалів НАН України (м. Харків), Національної військової академії Петра Сагайдачного (м. Львів), а також Військової технічної академії (Варшава, Республіка Польща). Доповіді стосувалися результатів дослідження рідких кристалів та колоїдів. Варто відзначити, що за період, що пройшов після першого семінару, проведеного у грудні 2014 року, тематика доповідей значно розширилася, зокрема в напрямі вивчення колоїдів у рідких кристалах.

В цілому науковий рівень представлених досліджень є високий, деякі результати вже опубліковані в престижних наукових журналах, а їх обговорення виявилось продуктивним та плідним.

Прийнято рішення наступний, ІІІ Польсько-Український семінар провести в Інституті фізики НАН України у 2019 році, а в 2018 році у Польщі відбудеться чергова Міжнародна конференція «Рідкі кристали та їх застосування».

Українсько-Польський семінар