Рябченко Сергій Михайлович | IOP
Рябченко Сергій Михайлович

Дата народження – 1940

Завідувач відділом фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України

доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 - "фізика твердого тіла" (диплом ФМ №000780 від 15 грудня 1978 р. (протокол № 39); спеціальність 01.04.07.).Професор, атестат ПР № 016090 від 24.07.1987 р. (протокол 2