31 жов | 2017
Презентація видання з історії Національної академії наук України

10 жовтня 2017 року Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) презентувала двотомник «Історія Національної академії наук України. 1956–1960», підготовлений фахівцями Інституту архівознавства НБУВ у рамках фундаментальної археографічної серії «Джерела з історії науки в Україні». Обсяг двох частин видання складає 1936 с. (майже 135 друкованих аркушів).

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського презентувала двотомник Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Захід відбувся за участі провідних фахівців Президії НАН України, дослідників історії вітчизняної науки – представників академічних наукових установ і вищих навчальних закладів, співробітників наукових підрозділів НБУВ. Захід відвідали, зокрема, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік Сергій Пирожков, радник Президії НАН України, почесний генеральний директор НБУВ академік Олексій Онищенко, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України член-кореспондент НАН України Андрій Крючин, заступник директора Інституту фізики НАН України член-кореспондент НАН України Анатолій Негрійко, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук (НААН) України, академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН України академік НААН України Віктор Вергунов, заступник головного редактора журналу «Вісник Національної академії наук України» Олена Мележик.


Із новим творчим доробком, що побачив світ напередодні 100-річного ювілею Національної академії наук України, колектив укладачів видання – фахівців Інституту архівознавства НБУВ – привітав генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України Володимир Попик. Учений відзначив незаперечну цінність і затребуваність великого документального зводу з історії вітчизняної науки, започаткованого свого часу Інститутом української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, і зауважив, що історичний період, документально представлений у презентованому двотомнику, був особливим, так би мовити, проривним в історії нашої науки, адже саме тоді було закладено підвалини великого наукового піднесення в наступні роки.

У свою чергу, директор Інституту архівознавства НБУВ кандидат історичних наук Лідія Яременко нагадала присутнім про витоки документальної серії з історії Національної академії наук України, в якій натепер уже оприлюднено ретельно досліджену й впорядковану документальну спадщину академічної науки за період 1918–1960 рр. Колектив Інституту архівознавства НБУВ, зазначила його керівниця, від 1989 року досліджує джерельну базу Архівного фонду НАН України. Результати цих наукових студій відображено в 10-ти томах і 14-ти книгах згаданої документальної серії – збірниках документів та інших джерел з історії НАН України, що побачили світ упродовж 1993–2017 рр. Уведені в науковий обіг документи про діяльність Академії, на переконання Л. Яременко, послугують невід’ємною складовою подальших наукових пошуків.

Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Етапом «самомобілізації на піднесення» назвав відображений у презентованих книжках історичний період вітчизняної науки натхненник і керівник наукового проекту академік О. Онищенко, додаючи до своїх тверджень яскраві свідчення ефективної й різнопланової діяльності Академії з цитованих історичних документів видання.

Член авторського колективу, завідувач відділу Інституту архівознавства НБУВ кандидат історичних наук Ганна Індиченко охарактеризувала окреслений у двотомнику період діяльності НАН України та докладно зупинилася на характеристиці структури видання і представлених у ньому документів, більшість із яких оприлюднюються вперше. У своєму виступі директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України академік НААН України В. Вергунов високо оцінив презентоване видання, зауваживши: «Я схиляю голову перед творцями цієї праці. Тут не лише історія науки, тут – історія України». За його словами, вміщені у презентованому виданні документи (почасти – навіть ексклюзивні) будуть корисними не лише для спеціалістів і дослідників, а й для широкої громадськості – як незаперечне джерело об’єктивної інформації про становлення та розвиток Національної академії наук України в різні періоди вітчизняної історії.Схвальні відгуки про доробок науковців Інституту архівознавства НБУВ висловили й інші учасники презентації.

Так, заступник директора з наукової роботи ІПРІ НАН України член-кореспондент НАН України А. Крючин зауважив, що широкій громадськості добре відомі наукові розробки Інституту архівознавства НБУВ у царині дослідження історії української науки, а презентоване видання стане фундаментальною базою для її (історії) подальшого вивчення.

Заступник директора Інституту фізики НАН України член-кореспондент НАН України А. Негрійко високо оцінив роботу колективу Інституту архівознавства НБУВ із археографічного опрацювання документів, що увійшли до першої частини видання, й запевнив, що академічні установи мають високу довіру до цієї документальної серії з огляду на ретельний добір документів до видань та їхнє високофахове опрацювання.

Заступник головного редактора журналу «Вісник Національної академії наук України» О. Мележик зазначила, що видання такого типу потребують ретельної наукової та історико-археографічної редакторської роботи, і колективові інституту повною мірою вдалося впоратися з цим непростим завданням.

Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Історія Національної академії наук України. 1956–1960
Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Віце-президент НАН України академік С. Пирожков у своєму завершальному слові схвально оцінив результати дослідницької праці науковців НБУВ і поділився власними відчуттями від ознайомлення з двотомником. Учений зазначив, що попри значну кількість праць з історії вітчизняної академічної науки, вони відображають передусім авторський погляд дослідників. В основу ж презентованого археографічного видання покладено архівні джерела – об’єктивне свідчення історії Академії того часу. «Читаючи ці книжки, відчуваєш дух тієї пори. Це – чудове джерело для авторів історії нашої Академії», – наголосив академік і запропонував якнайширше популяризувати цей документальний доробок серед академічної спільноти і заслухати на Президії НАН України інформацію про документальну серію «Джерела з історії науки в Україні».

Історія Національної академії наук України. 1956–1960
Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Історія Національної академії наук України. 1956–1960

Усі присутні висловили переконання щодо доцільності подальшої публікації даної документальної серії, зберігши його усталену структуру.

На завершення презентації учасники оглянули розгорнуту до заходу виставку наукових видань Інституту архівознавства НБУВ.

Історія Національної академії наук України. 1956–1960
За інформацією прес-служби НБУВ