18 чер | 2024
Інститут фізики НАН України оголошує прийом у 2024 році на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня «доктор філософії»

Інститут фізики НАН України оголошує прийом у 2024 році на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 104 – «фізика та астрономія» за освітньо–науковою програмою (спеціалізації):«Фізика конденсованого стану, оптика і лазерна фізика, нано- та біофізика»

Термін навчання здійснюється безкоштовно – у межах кількості місць, виділених за результатами конкурсу на підготовку наукових кадрів за державним замовленням, і за контрактом - за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

На навчання до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) - 7 рівень НРК.

Перелік документі необхідних для вступу в аспірантуру наданий в правилах вступу в аспірантуру 2024 році http://www.iop.kiev.ua/ua/prijom-v-aspranturu/

Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку прийому до навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році(наказ Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2024 року № 266Ї вступник обов’язково повинен надати сертифікат про складання в 2023 або 2024 році. єдиного вступного іспит (ЄВІ), який проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/)

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), може бути здійсненна приймальною комісією Інституту з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Відповідальної особа за реєстрацію: Мамута Олександр Дмитрович (тел..+38044 5251480)

Для дистанційної реєстрації необхідно:

  1. Сформувати та надіслати на e-mail : mamuta.aleksandr@gmail.com комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).