26 чер | 2019
Інститут фізики НАН України оголошує набір до аспірантури

за спеціальністю:
104 «фізика та астрономія»

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:

  1. Заяву про вступ до аспірантури з візою наукового керівника.
  2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію та копію трудової книжки (за наявності), завірені за місцем роботи або навчання.
  3. Витяг-рекомендацію з протоколу засідання вченої ради ВНЗ або факультету для вступу в аспірантуру (за наявності).
  4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома) та додаток до диплома.
  5. Список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією наукового керівника та оцінкою. Копії нагород, отриманих на студентських конкурсах НДР, олімпіадах та наукових конференціях.
  6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
  7. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).
  8. Чотири фотокартки розміром 3х4 см, завірені за місцем роботи або навчання.
  9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію паспорта.

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 10 вересня 2019 р.

за адресою: 03028, м. Київ, проспект Науки, 46

Інститут фізики НАН України

Телефон для довідок: (044) 525-55-79, (044) 525-12-20

Електронна пошта: fizyka@iop.kiev.ua; www.iop.kiev.uaФорма заяви