Морозовська Ганна Миколаївна | IOP
Морозовська Ганна Миколаївна

Дата народження – 29-06-1977

провідний науковий співробітник

доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 - "фізика твердого тіла" (ДД № 007457, виданий 8 липня 2009 року, протокол № 9-07/3).


професор, старший науковий співробітник (АС № 000914, виданий 4 липня 2013 року)