Бондар Олександр Васильович | IOP
Бондар Олександр Васильович

Дата народження – 1940

Ст. наук. співробітник

Кандидат фізико-математичних наук

01.04.07- фізика твердого тіла

1980 р.


Старший науковий співробітник

1990 р.