Лозенко Альберт Федорович | IOP
Лозенко Альберт Федорович

Дата народження – 1939

Ст.науковий співробітник

кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07–фізика твердого тіла (1974р.)Старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.07–фізика твердого тіла, рішення ВАК від 11.06.2003