2 Jul | 2020
Інститут фізики НАН України оголошує набір до аспірантури за спеціальністю: 104 «фізика та астрономія»

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:

  1. Заяву про вступ до аспірантури з візою наукового керівника.
  2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію та копію трудової книжки, завірені за місцем роботи або навчання.
  3. Витяг-рекомендацію з протоколу засідання вченої ради ВНЗ або факультету для вступу в аспірантуру.
  4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра та додаток до диплома.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.

  1. Список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією наукового керівника та оцінкою. Копії нагород, отриманих на студентських конкурсах НДР, олімпіадах та наукових конференціях.
  2. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
  3. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у
  4. Чотири фотокартки розміром 3х4 см, завірені за місцем роботи або навчання.
  5. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та копію паспорта.
  6. Довідку про доходи з останнього місця роботи, підписану керівником та головним бухгалтером установи.

Форма заяви та вимоги до реферату

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО “ 10_” вересня_ 2020 р.
за адресою: 03039, м. Київ, проспект Науки, 46
Інститут фізики НАН України

Телефон для довідок: (044) 525-55-79, (044) 525-12-20

Електронна пошта: fizyka@iop.kiev.ua; www.iop.kiev.ua