22 Jan | 2021
XLVІ Підсумкова наукова конференція ІФ НАН України ПНК-2020 р.

Вельмишановні керівники підрозділів!

9-10 лютого 2021 р. буде проведена
XLVІ Підсумкова наукова конференція ІФ НАН України ПНК-2020 р.,

Пропозиції щодо участі в конференції подають наукові підрозділи.

Кількість доповідей, що можуть бути висунуті від підрозділу, виходячи з його кількісного складу та структури, вказані в таблиці.

За рішенням Оргкомітету в програму конференції може бути включено додатково до двох доповідей з числа понаднормових пропозицій.

Враховуючи, що на території України діють обмежувальні протиепідемічні заходи, які введені з метою запобігання поширенню інфекційної коронавірусної хвороби COVID- 19, цього року це буде відеоконференція у режимі он-лайн, з використанням zoom платформи. Такий незвичний формат є вимушеним, він, на жаль, позбавляє нас задоволення від живої дискусії у нашому залі, проте дозволить не переривати багаторічну традицію щорічних конференцій.

Науковий підрозділ Інституту Очікувана кількість
1. Відділ теоретичної фізики 2
2. Відділ фотоактивності 2
3. Відділ електроніки твердого тіла 2
4. Відділ фізичної електроніки 2
5. Відділ фізики кристалів 2
6. Відділ оптичної квантової електроніки 1
7. Відділ фізики магнітних явищ 1
8. Відділ газової електроніки 1
9. Відділ нелінійної оптики 1
10. Відділ фотонних процесів 1
11. Відділ лазерної спектроскопії 1
12. Відділ когерентної і квантової оптики 1
13. Відділ оптики та спектроскопії кристалів 1
14. Відділ молекулярної фотоелектроніки 1
15. Відділ адсорбційних явищ 1
16. Відділ фізики біологічних систем 1
17. Відділ міжнародної наукової та інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності 1
18. Лазерний фемтосекундний комплекс 1
19. Лабораторія нелінійно-оптичної діагностики новітніх матеріалів 1
20. Лабораторія кріогенних технологій 1
21. Лабораторія прикладної сегнетоелектрики 1
22. Лабораторія радіаційних технологій 1

Для участі в конференції необхідно до 14-00 04 лютого 2021 р. подати оргкомітету анотацію доповіді українською мовою в електронній формі, яка буде розміщена на веб-сторінці інституту.

Анотації надсилати секретарю Оргкомітету Тарасу Микитюку на адресу taras.mykytiuk@gmail.com.

Вимоги до оформлення анотацій:

редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, розміром 12, обсягом до 0,7 стор., мова – українська. В назву файла ввести прізвище доповідача та назву відділу, наприклад: Ivanov-VGE.doc.

Структура анотації

  • Вказати відділ, яким доповідь рекомендується на ПНК-2020.
  • Назва доповіді.
  • Ініціали та прізвища авторів. Прізвище доповідача виділити жирним шрифтом, а співавторів, молодших 35 років – курсивом.

далі – обов’язкові абзаци з жирно виділеними назвами:

  1. актуальність роботи,
  2. основний науковий результат (“Результатом роботи є: « …»),
  3. новизна результатів,
  4. яка частина роботи виконана в Інституті і саме у 2020 р.
  5. наукове значення або перспективи практичного застосування результатів роботи.
  6. якщо результати частково опубліковані, дати посилання.
  7. вказати внесок кожного із співавторів у роботу (у відсотках).

Програма конференції та анотації доповідей секретарем Оргкомітету не пізніше 8 лютого будуть направлені електронною поштою керівникам підрозділів (або секретарям семінарів відділів) для розміщення на дошці оголошень відділу та ознайомлення працівників підрозділу.

Нагадуємо, що :

У відповідності з діючим Положенням про підсумкову наукову конференцію автори зроблених на конференції доповідей преміюються дирекцією, розмір премії на кожну роботу є однаковим, щорічно визначається дирекцією з урахуванням фінансового стану інституту і розподіляється між авторами роботи пропорційно творчому внеску, який вказується при поданні матеріалів доповіді до оргкомітету конференції, або порівну, якщо такої пропозиції авторів роботи в анотації немає.

Розміри премій кращим роботам, визначеним за результатами голосування, збільшуються удвічі порівняно з розмірами премії для інших робіт.

Молодим вченим-доповідачам розмір премії збільшується на 20%, а кращому молодому доповідачу — на 50%.

Презентації доповідей оприлюднюються на сайті інституту для ознайомлення наукової громадськості з результатами діяльності нашого інституту. Не забувайте надавати копії презентацій секретареві конференції у форматі .pdf!

Звертаємо увагу, що презентації доповідей, визнаних кращими, будуть виділені на сайті і тому мають бути особливо гарними!

Якщо є бажання внести редакційні правки до наданих презентацій, прохання зробити це не пізніше тижня після закінчення конференції.

Голова оргкомітету ПНК-2020А.М. Негрійко

Cклад оргкомітету ПНК-2020

1. Негрійко А.М., чл.-кор. НАН України голова оргкомітету ПНК-2020
2. Блонський І.В., чл.-кор. НАН України член оргкомітету ПНК
3. Бродин М.С., академік НАН України член оргкомітету ПНК
4. Бондар М.В., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
5. Васнєцов М.В., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
6. Вербицький А.Б., канд. фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
7. Габович О.М., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
8. Гнатенко Ю.П., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
9. Дмитрук А.М., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
10. Добровольський А.М., канд. фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
11. Довбешко Г.І., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
12. Мельник В.І., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
13. Морозовська Г.М., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
14. Назаренко В.Г., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
15. Одулов С.Г., чл.-кор. НАН України член оргкомітету ПНК
16. Порошин В.М., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
17. Рябченко С.М., чл.-кор. НАН України член оргкомітету ПНК
18. Сененко А.І. , с.н.с, канд.. ф.-м.н. член оргкомітету ПНК
19. Сологуб С.В., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
20. Томчук П.М., чл.-кор. НАН України член оргкомітету ПНК
21. Федорус О.Г., доктор фіз.-мат. наук член оргкомітету ПНК
22. Яценко Л.П., академік НАН України член оргкомітету ПНК
23. Микитюк Т.В., канд. фіз.-мат. наук секретар оргкомітету ПНК

Голова оргкомітету ПНК-2020 А.М. Негрійко

Оголошення про проведення конференції

Шаблон написання тез

Програму звітної конференції інституту фізики НАН України ПНК-2020 можна переглянути за посиланням.

Конференція буде проводитися в режимі он-лайн з допомогою платформи Zoom.

Ви зможете до неї долучитися використавши посилання наведене нижче:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82112147795?pwd=UzAyc2JUcHJ5WFdNcCtvb0gwd3d3Zz09

Meeting ID: 821 1214 7795

Passcode: 561422