21 Feb | 2019
Результати XLIV Підсумкової наукової конференції ІФ НАН України 2018 р, присвяченої 90-річчю Інституту фізики НАН України

Оргкомітет конференції:

  • відзначає високий загальний науковий рівень доповідей, представлених на конференції.
  • висловлює подяку за підготовлені на прохання оргкомітету цікаві, змістовні доповіді про спектроскопію органічних молекул з ефективним двофотонним поглинанням — члену-кореспонденту НАН України М.В. Бондару та історію відділу теоретичної фізики Інституту фізики НАН України — доктору фіз.-мат. наук В.А. Шендеровському.
  • визнав кращими такі доповіді Підсумкової наукової конференції ІФ НАН України 2018 р.:

1. А. КАДАЩУК, І. Фіщук:

“Природа компенсаційного ефекту в аморфних напівпровідниках”.

2. Г.М.МОРОЗОВСЬКА, Є.А.Єлісєєв, Ю.М.Височанський:

“Лабірінтні домени у сегнетоелектричних наночастинках”.

3. О.П.Коваленко, J.Sperling, W.Vogel, А.О.СЕМЕНОВ:

“Аналітична геометрія для інтерпретації фотоелектричного детектування”.

4. І.В.НАЙКО, О.А.Гончаров, А.М.Добровольський, В.Ю.Баженов, І.В.Літовко, Л.В.Найко:

“Новий тип холівського прискорювача перспективного для використання в космічних дослідженнях”.

5. А.В.БОДНАРУК,В.М.Калита, М.М.Кулик, С.М.Рябченко, M.Shamonin, A.Brunhuber:

“Магнітоіндукована анізотропія в магнітоактивних еластомерах”.На конференції ПНК ІФ-2018 молодими доповідачами було зроблено одинадцять доповідей.

За рішенням оргкомітету, молодшого наукового співробітника відділу газової електроніки І.В.НАЙКО визнано кращим молодим доповідачем.

Голова Оргкомітету ПНК ІФ-2018, А.М. Негрійко