13 Jul | 2020
Announcement

Витяг з протоколу про зарахування в аспірантуру в 2020 році

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1

засідання приймальної комісії Інституту фізики НАН України від
11 вересня 2020 рокуКОМІСІЯ УХВАЛИЛА:

Допустити до складання вступних іспитів в аспірантуру ІФ НАН України

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

із спеціальності 104 – «фізика та астрономія»:

 • БІЛІНСЬКИЙ Ілля Олександрович
 • ІЗВЄКОВА Інна Олександрівна
 • МАРКУС Яна Сергіївна
 • МОРОЗОВА Оксана Валеріївна
 • АНДРІЙЧУК Валентин Андрійович
 • МИСТЕЦЬКИЙ Віктор Анатолійович
 • КЛОЧЕК Анастасія Володимирівна

ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУДУТЬСЯ:

 1. З ФІЗИКИ – 22.09.2020 р. о 10-00 (конференц-зал ІФ НАН України);
 2. З АНГІЙСЬКОЇ МОВИ – 22.09.2020 р. в 10-00 (Центр наукового дослідження та викладання іноземних мов НАН України – вул. Трьохсвятительська, 4)
Список аспірантів набору 2016-2019 рр.Інститут фізики НАН України оголошує набір до аспірантури

за спеціальністю:
104 «фізика та астрономія»

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:

 1. Заяву про вступ до аспірантури з візою наукового керівника.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію та копію трудової книжки, завірені за місцем роботи або навчання.
 3. Витяг-рекомендацію з протоколу засідання вченої ради ВНЗ або факультету для вступу в аспірантуру.
 4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра та додаток до диплома.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.

 1. Список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією наукового керівника та оцінкою. Копії нагород, отриманих на студентських конкурсах НДР, олімпіадах та наукових конференціях.
 2. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 3. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у
 4. Чотири фотокартки розміром 3х4 см, завірені за місцем роботи або навчання.
 5. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та копію паспорта.
 6. Довідку про доходи з останнього місця роботи, підписану керівником та головним бухгалтером установи.

Форма заяви та вимоги до реферату

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО “10” вересня 2020 р.
за адресою: 03039, м. Київ, проспект Науки, 46
Інститут фізики НАН України

Телефон для довідок: (044) 525-55-79, (044) 525-12-20
Електронна пошта: fizyka@iop.kiev.ua; www.iop.kiev.ua
ПРОТОКОЛ № 1

засідання приймальної комісії Інституту фізики НАН України
від 11 вересня 2019 рокуКОМІСІЯ УХВАЛИЛА:

Допустити до складання вступних іспитів в аспірантуру ІФ НАН України

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

із спеціальності 104 – «фізика та астрономія»:

 • ВАСИЛЕНКА Максима Юрійовича
 • КОМПАНІЄЦЬ Олену Володимирівну
 • СТАНКЕВИЧА Андрія Віталійовича
 • ОЛЬХОВИКА Іллю Володимировича
 • КОМАРЕНКА Дмитра Олексійовича
 • МАЙКО Катерину Олександрівну

ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУДУТЬСЯ:

 1. З ФІЗИКИ – 19.09.2019 р. о 10-00 (конференц-зал ІФ НАН України);
 2. З АНГІЙСЬКОЇ МОВИ – 24.09.2019 р. в 10-00 (Центр наукового дослідження та викладання іноземних мов НАН України – вул. Трьохсвятительська, 4)
Приймальна комісія Інституту фізики НАН України ухвалила:

Допустити до складання вступних іспитів в аспірантуру ІФ НАН України

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

із спеціальності  104  – «фізика та астрономія»:

 • ШЕВЛЯКОВУ Ганну Вікторівну
 • ОЛІФІРОВИЧА  Миколу Ярославовича
 • ЧАЙКУ Миколу Степановича
 • ПОЛЬОВОГО  Івана  Олександровича
 • СТРИЖЕНКА  Сергія  Сергійовича
 • МАЛИНОВСЬКОГО  Маркіяна  Богдановича
 • РУМЯНЦЕВА Дмитра Володимировича
 • ЛЄДЄНЬОВА Дмитра  Костянтиновича


ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУДУТЬСЯ:
З ФІЗИКИ – 18.09.2018 р.  о 10-00   (конференц-зал ІФ НАН України);
З АНГІЙСЬКОЇ МОВИ – 25.09.2018 р. в 11-00 (Центр наукового  дослідження  та  викладання іноземних мов НАН України – вул. Трьохсвятительська, 4)