8 Aug | 2022
Наука може стати локомотивом, який витягне Україну з економічної прірви

Стаття науковців Iнституту економiки та прогнозування НАН України на сайті інформаційної платформи «Дзеркало тижня».

Над статтею про роль науки та інновацій в сучасній Україні працював колектив авторів з Iнституту економiки та прогнозування НАН України: науковий співробітник відділуінноваційної політики, економіки та організації високих технологій Юлія Рижкова, вчений секретар, заслужений економiст України кандидат технiчних наук Володимир Хаустов, старший науковий спiвробiтник вiддiлу iнновацiйної полiтики, економiки та органiзацii високих технологiй кандидат економiчних наук Віталій Грига.

Автори зазначають: «У Плані відновлення України (далі — План), презентованому урядом у Лугано, взагалі немає розділу «Наука». Хоча під час підготовки документа група експертів працювала над таким розділом і запропонувала важливі речі, які охоплювали всі сфери розвитку науки. Проте їхні пропозиції не увійшли до кола пріоритетних у проєкті Плану відновлення. Робота над Планом ще триває, і наукова спільнота намагається змінити ситуацію. Позаяк мусимо, за словами Лесі Українки, «без надії таки сподіватись». Те, що наука почувається Попелюшкою в нашій країні, — не новина. Нехтування нею, попри безліч декларацій, усі роки незалежності призвело до деіндустріалізації й дебілізації, переходу з авіаційно-ракетно-суднобудівної країни в сировинний та аграрний придаток розвинених держав і статус однієї з найбідніших країн Європи. І зараз Україна не робить висновків та не вчиться на уроках із минулого. Гострі проблеми, які в нас нагромаджувалися десятиліттями, загострилися. Заплющувати на них очі й далі не можна».

Науковці окреслюють такі проблеми вітчизняної науки:

  • обсяги державного фінансування науки;
  • скорочення кількості науковців;
  • зменшення зацікавленості талановитої молоді;
  • конкуренція за висококваліфіковані кадри із закордонними інституціями;
  • забезпечення науки обладнанням;
  • захист прав інтелектуальної власності;
  • критерії наукової діяльності.

Ознайомитися з повним текстом статті

За інформацією платформи «Дзеркало тижня»