Захист дисертацій

29 грудня 2016 р. в 11:00 і в 14:30 відбудеться захист докторської дисертації Сологуба С. В. та кандидатських дисертацій Уварової І. Ю. і Шинкаренка Є. В.

29 грудня 2016 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 при Інституті фізики НАН України відбудеться захист дисертації Сологуба Сергія Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Назва дисертації – «Механізми поверхневого розсіювання носіїв струму в металах і напівметалах».
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук1, відгук2,
відгук3.

29 грудня 2016 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 при Інституті фізики НАН України відбудеться захист дисертації Уварової Ірини Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Назва дисертації – «Властивості вуглецевих нанотрубок, опромінених у різних газових середовищах».
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук1, відгук2

29 грудня 2016 р. о 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.159.01 при Інституті фізики НАН України відбудеться захист дисертації Шинкаренка Євгена Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.
Назва дисертації – «Нестаціонарні та нелінійні оптичні процеси в середовищах з наночастинками золота при фемтосекундному лазерному збудженні».
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук1, відгук2