18 сiч | 2017
Річний звіт про діяльність Інституту фізики НАН України у 2016 році.

12 січня 2017 р. відбулося перше засідання Вченої ради на якому директор  Інституту Фізики НАН України, Академік НАН України доктор фізико-математичних наук, Яценко Леонід Петрович  представив річний звіт про діяльність у 2016 році. Основна увага звіту була зосереджена за наступними тематичними напрямками напрямками:

  • Досягнення, розробки та результати роботи Інституту;
  • Тематичне фінансування досліджень;
  • Впровадження отриманих досліджень у прикладне господарство та виробництво;
  • Премії та нагороди співробітників Інституту;
  • Проведення та участь міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах для сприяння розвитку та популяризації науки в Україні та у світі;
  • Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.

Нижче наведено здобуті премії співробітників Інституту протягом 2016 року.

Рішенням Міжнародної номінаційної комісії від 15 липня 2016 року академік Антон Григорович Наумовець нагороджений Медаллю ЮНЕСКО “За внесок у розвиток нанонауки та нанотехнологій”.
чл.-кор. НАН України Негрійко Анатолій Михайлович обраний почесним професором Університету науки і технологій м. Харбін (Китайська Народна Республіка).
Указом Президента України академік Наумовець Антон Григорович нагороджений ювілейною медаллю “25 років незалежності України”
Державна премія України в галузі науки і техніки 2015 року присуджена у 2016 році чл.-кор. НАН України, зав. відділом ІФ НАН України Марченку Олександру Анатолійовичу у складі авторського колективу за цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур".
ст. н. с. Ярощук Олег Васильович, зав. відділом Рєзніков Юрій Олександрович, пров. н. с. Єсилевський Семен Олександрович нагороджені відзнакою “Web of Science Award» у номінації «Вчений України. За значні успіхи».
Пров. н. с. Морозовська Ганна Миколаївна нагороджена премією «Scopus Awards Ukraine» у номінації «Найкращі молоді вчені».
Відзнаками Президії НАН України нагороджені: «За підготовку наукової зміни» - Заст. директора Негрійко Анатолій Михайлович«За професійні здобутки» - Пров. н. с. Васнєцов Михайло Вікторович 
Зав. лаб. Жарков Іван Павлович нагороджений медаллю «Трудова Слава» Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».
м. н. с. відділу фізики фотонних процесів Шинкаренку Євгену Вікторовичу
м. н.с. відділу газової електроніки Найко Ірині Вікторовні